NEPROFITNI MEDIJI: „Hrvatska mora prepoznati važnost međusektorskog programa Kreativne Europe“

Neprofitni-mediji.eu

20. studenog 2023.

NEPROFITNI MEDIJI: „Hrvatska mora prepoznati važnost međusektorskog programa Kreativne Europe“

Inicijativa Neprofitni mediji predstavila je analizu provođenja programa Europske unije "Kreativna Europa 2021. - 2027." od strane hrvatskih institucija.

U pitanju je program Europske unije koji sadrži tri potprograma: kultura, mediji i međusektorski potprogram. Glavni ciljevi programa "Kreativna Europa" su očuvanje, razvoj i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti i baštine te povećanje konkurentnosti i gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.

Kroz program "Kreativna Europa" moguće je tako sufinancirati i projekte koji promoviraju medijsku pismenost, pluralizam i slobodu medija.

U analizi inicijative Neprofitni mediji ističe se da Ministarstvo kulture i medija u dokumentima koji se odnose na pravila provedbe programa "Kreativna Europa", a u pitanju su Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije "Kreativna Europa 2021. - 2027." te predloženi nacrt Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje do 2027. godine, zanemaruju jedan od tri stupa programa "Kreativna Europa" - međusektorski potprogram.

Odredbe kojima se za međusektorski potprogram izdvaja mala količina ukupno dostupnih sredstava (oko 9 posto) te se ne osigurava sufinanciranje projektima usmjerenim na međusektorsku suradnju su, prema inicijativi Neprofitni mediji, u suprotnosti i s ambicijama Nacionalne razvojne strategije 2030.

Inicijativa Neprofitni mediji stoga predlaže donošenje novog pravilnika i kapacitiranje Ministarstva kulture i medija za pružanje podrške korisnicima međusektorskog potprograma.

"To predlažemo kako bi nacionalna kulturna politika učinkovitije i ažurnije odgovorila na međunarodnu potrebu poticanja prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima, u skladu s nastojanjima Europske komisije, te osigurala, ne samo načelno, svojim korisnicima dostatnu podršku u provedbi velikih europskih projekata koji nemalo utječu na razvoj i poziciju Republike Hrvatske unutar šireg europskog konteksta", poručuju iz inicijative Neprofitni mediji.

ILN

Projekt „FUNDME - Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija “ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kreiranje ovog članka i analize omogućeno je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog članka i analize isključiva je odgovornost udruge Lupiga i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Lupiga.Com via Neprofitni-mediji.eu

Naslovna fotografija: Pixabay