VODITELJ OBRADE

Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnost i tolerancije "Lupiga - svijet kroz obične oči"; OIB: 00800437421; Sermageova 1a, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka:

  • osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno;
  • osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
  • osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
  • osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena;
  • osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju;
  • osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka;
  • obvezujemo se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Lupiga prikuplja i obrađuje osobne podatke u novinarske svrhe.

U slučaju kada nam dostavljate fotografije i druge osobne podatke u svrhu objave ili radi pružanja tražene usluge tada jamčite da imate sva potrebna ovlaštenja za prosljeđivanje i zakonitu obradu dostavljenih nam podataka i u cijelosti preuzimate odgovornost prema nama i prema trećim osobama za njihovo prosljeđivanje.

Osobne podatke koje o svojim kontaktima prikupimo kroz korištenje društvenih profila, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentara te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju, ne prosljeđuju i ne pohranjuju.

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama. Osobni podaci pohranjeni su dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza. Poduzete su tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka.

PRAVA KOJA OSIGURAVAMO

Pravo na pristup osobnim podacima. Pravo na ispravak osobnih podataka. Pravo na brisanje svojih osobnih podataka, no novinski sadržaj trajno se pohranjuje. Pravo na ograničenje obrade podataka. Pravo ograničenja obrade osobnih podataka kada se ona temelji na legitimnom interesu. Pravo na povlačenje privole. Pravo na pritužbu i prigovor na obradu osobnih podataka. Kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka: ivor@lupiga.com.