Reflektor

Projekt REFLEKTOR osnažit će kapacitete novinara za praćenje lokalnih, nacionalnih i europskih javnih politika te tijela javne vlasti koje provode politike prema ranjivim skupinama, kao i njihove kapaciteta za kvalitetan novinarski rad usmjeren na obradu tema vezanih uz ranjive skupine, u riziku socijalne isključenosti. Nositelj projekta je Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije “Lupiga - svijet kroz obične oči” (Lupiga.com). Partneri na projektu su Centar za mirovne studije i Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS (tris.com.hr). 

Ukupna vrijednost projekta je 1.397.701,73 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda, u djelu od 85 posto. Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u udjelu od 15 posto ukupne vrijednosti projekta.

Ključan cilj projekta je povećati javnu svijest o društvenom položaju ranjivih skupina, kroz profesionalan novinarski rad koji odolijeva stereotipima, patroniziranju i napuštenim policy okvirima. Projekt želi u fokus javnosti staviti konkretne javne politike koje direktno utječu na ranjive skupine te rad nadležnih javnih tijela. Projekt cilja upoznati širu javnost s kvalitetom usluga u zdravstvenom, socijalnom i obrazovnom sustavu, na koje se upravo najranjivije skupine u društvu moraju osloniti, kako bi imale „jednake šanse“ u odnosu na druge. 

Povećana vidljivosti i fokusirano pisanje o radu nadležnih tijela, osim osvješćivanja javnosti, doprinijet će izgradnji odgovornosti u javnom prostoru te stvoriti pretpostavke za smisleno uključivanje građana (uključujući i ranjive skupine) u procese donošenja odluka. Projekt se u novinarskom dijelu rada oslanja na sve popularniji koncept tzv. constructive journalism, koji se može definirati kao novinarstvo usmjereno na rješenja, odnosno poboljšanja (solution-focused journalism). Osim medijskog izvještavanja o pravima ranjivih skupina, želimo ukazati i na korake koja tijela javne vlasti mogu poduzeti s ciljem odstranjenja prepoznatih prepreka u ostvarivanju tih prava. Sudjelovanje novinara u edukativnim radionicama izravno će povećati njihove kapacitete za rad usmjeren na kreiranje kvalitetnog, zanimljivog i informativnog medijskog sadržaja koji povećava vidljivost ranjivih skupina te javnost suočava s činjenicom koliku razinu podrške, kao društvo i kao država, pružamo tim osobama. 

Ukupno će biti održano 14 radionica raspoređenih u dva modula. U okviru tematskog edukativnog modula održat će se ukupno osam radionica o ranjivim skupinama. U okviru horizontalnog modula održat će se šest radionica. U provedbi obrazovnih modula, poseban naglasak će biti stavljen na povećanje kapaciteta, znanja i vještina novinara za nediskriminatorno, nestereotipno, nesenzacionalističko izvještavanje o ranjivim skupinama. Osim toga, sudionici će produbiti svoje znanje o dizajnu javnih politika što će doprinijeti kvaliteti novinarske analize rada javnih tijela te ključnih operativnih i strateških dokumenata. 

Devet trenera održat će 14 radionica za najmanje 15 medijskih stručnjaka. Zaposlenici portala TRIS i Lupiga te vanjski suradnici proizvest će najmanje 60 novinarskih tekstova godišnje, tokom dvogodišnje provedbe projekta. Produkcijom zasebnih tematskih glazbenih emisija o ranjivim skupinama nastojat ćemo povećati vidljivost teme među mladima.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.eu, www.esf.hr.

ReflektorProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda