Što se može dogoditi zbog neplaniranog reagiranja i gubitka "duhovne prisebnosti"

Ivor Car

20. srpnja 2005.

Što se može dogoditi zbog neplaniranog reagiranja i gubitka "duhovne prisebnosti"

Priča koju ćemo objaviti u ovoj novici, može biti izmišljena, ali i ne mora biti. U krajnjoj liniji takvo što nije ni bitno, jer jedini cilj novice je da vas nasmije, a nasmijala je čak i neke ljude koje se rijetko viđa u smijehu. Jasno nam je da se tuđoj nesreći ne treba smijati i zbog toga skrušeno primamo na znanje opravdanu srdžbu nebeskog svoda, ali ovo je bilo vrijedno toga

Zapisnik o jednoj nezgodi


Riječ je o privatniku, koji je povodom radne nezgode uputio ispunjen formular svom osiguravajućem zavodu za preuzimanje nastalih troškova liječenja. Sve se dogodilo u Švicarskoj gdje se ovaj događaj mogao pročitati i u Züricher Cosmosu.

U tom formularu oštećeni je, na pitanje načina događanja te nezgode naveo, da je neplanirano odreagirao u jednom trenutku. Takva izjava je SUVI-ju (Švicarski osiguravajući zavod za privatnike) bila dosta neprecizna, tako da su službenici iz osiguranja zamolili privatnika, da im da detaljnije objašnjenje, jer je neophodno za daljnje razmatranje.

Privatnik odgovara na tu molbu ovim:

Cijenjene Dame i Gospodo,
u odgovoru na vašu molbu za dobivanje dodatnih informacija mogu vam reći sljedeće. Kod pitanja 3 u formularu naveo sam neplanirano reagiranje kao uzrok nesreće. Zamolili ste me da vam to pojasnim, što ovim putem želim učiniti.

Kao što već znate, po zanimanju sam krovopokrivač. Tog kobnog dana nalazio sam se sam na krovu jedne šesterokatnice. Kada sam završio sa svojim poslom imao sam  na krovu 250 kg crjepova viška, koje je trebalo spustiti na tlo. Pošto nisam imao namjeru da ih u bezbroj navrata nosim stepenicama, odlučio sam ih staviti u veliku kantu (inače služi za dizanje i spuštanje tereta s visine). Sišao sam na tlo i vukao sam konopac zavezan za kantu preko role sve dok nisam digao kantu, koja je bila vezana za isti, na visinu na kojoj mi je trebala. Konopac sam naknadno čvorom vezao i time sam stabilizirao kantu na visini šestog kata.

Nakon toga sam otišao na krov i natovario kantu da bi poslije toga sišao dolje. Na tlu sam odvezao konopac u namjeri da je kontrolirano spustim (kantu koju sam natovario sa 250kg crjepova). Ako pročitate pitanje broj 11 iz prethodnog formulara, ustanovit ćete da sam u to vrijeme težio nekih 75 kg. Veoma iznađen povodom gubljenja tla pod nogama, izgubio sam "duhovnu prisebnost" i zaboravio u svoj toj frci ispustiti konopac iz ruku. Mogu reći da u tom trenutku nisam bio pri sebi. Mislim da ovdje ne trebam navoditi, da sam velikom brzinom išao prema gore. Od prilike u visini trećeg kata sam se sreo s kantom (uh). Taj susret objašnjava frakturu lubanje i lom ključne kosti. Neznatno sporije nastavio sam putanju ka vrhu i tek sam se zaustavio kad su mi vrhovi prstiju upali u rolu koja je označavala najvišu točku. Bol koju ne mogu opisati je uzrokovana lomljenjem tri prsta i dva nokta. Mimo svih bolova, ja ne gubim svoju prisebnost i održavam se na konopcu, kojeg ne smijem ispustiti iz ruku ni po koju cijenu.

Kanta, koja je u međuvremenu stigla na cilj, pod, svom svojom jačinom i težinom udara o tlo i izbija i lomi svoje dno. Time dolazi do ispražnjavanja iste. Kao što rekoh u prošlom formularu kod točke 11, težio sam 75 kg i samim time znatno teži od prazne kante u tom trenutku. Kao što već možete zamisliti, počeo je veoma brz silazak. U visini trećeg kata sam ponovno sreo kantu ovaj put dolazeći odozgo. Susret s kantom koji kao posljedice nosi sljedeće: slomljeni zglobovi na obje noge, lom lijevog koljena i ogrebotine po nogama i rukama. Ovaj put znatno usporen nastavio sam putanju ka tlu, gdje sam pri prizemljivanju na izlomljene crjepove slomio tri pršljena, bol koji nisam ni registrirao. Dok sam tako ležao dolje, sav izlomljen na izlomljenim crjepovima i promatrao kantu koja je bez dna visjela na visini šestog kata, ostao sam ponovo bez svoje "duhovne prisutnosti" i pustio sam konopac. Ovaj put je kanta bez ikakvih zastoja krenula ka meni i izbila mi tri zuba i slomila nos.

Jako mi je žao zbog svega ovoga i nadam se da sam vam ovim opisom olakšao buduće razmatranje. U slučaju da vam nedostaju precizniji detalji, stojim vam na raspolaganju.