Ne telefonirajte ponedjeljkom između 15 i 19 h!

Božidar Alajbegović

8. listopada 2004.

Ne telefonirajte ponedjeljkom između 15 i 19 h!

Udrugu "Juris Protecta" na Lupigi smo već spominjali, ali ako ne znate, radi se o nevladinoj udruzi koja se bori za pretvaranje Hrvatske u pravnu državu. U nastavku vam donosimo njihovo priopćenje kojime nas sve zajedno pozivaju na bojkot monopolističke kompanije T-com (dosad nam poznate kao HT), koja nas bez obzira na promjenu imena i dalje nesmiljeno pljačka

Udruga Juris Protecta i nekoliko potrošačkih udruga optužili su Vladu da pomaže T-comu u kontroli hrvatskog tržišta fiksne telefonije i zloupotrebi monopola te zatražili da bez odlaganja stvori uvjete za alternativne operatere u fiksnoj telefoniji.

"Vlada nije ispunila uvjete za rad dodatnih operatera u fiksnoj telefoniji i time omogućila T-comu da zloupotrebljava monopolistički položaj i obračunava višestruko veće naknade za usluge fiksne telefonije", tvrde u priopćenju Juris Protecta i pet potrošačkih udruga iz Zagreba, Samobora, Splita, Solina i Šibenika.

"U svim civiliziranim zemljama postoji natjecanje više operatera, koji koriste zajedničku infrastrukturu nacionalnog fiksnog operatera po vrlo niskim cijenama, što je regulirano zakonom. Nedavno imenovanje Gašpara Gačine za predsjednika Vijeća za telekomunikacije i Juraja Mužine za njegova člana (donedavno visokopozicioniranih menedžera u HT-u) trebalo bi osigurati T-comu trajnu kontrolu tržišta fiksne telefonije i dugotrajnu pljačku pravnih i fizičkih osoba u Hrvatskoj", navodi se u priopćenju.

"Kao primjer bezočne pljačke navodimo cijenu od pet lipa za minutu razgovora između Švicarske i Kanade/SAD-a, koju nudi privatni operater HELVATEL, dok po tarifama T-coma minuta razgovora iz Hrvatske za Kanadu/SAD stoji 3,50 kuna, što je 70 puta više".

Udruge traže od Vlade i Sabora opoziv predsjednika Vijeća za telekomunikacije Gašpara Gačine i člana Vijeća Juraja Mužine zbog sukoba interesa.

"Pretplata za fiksni priključak je previsoka za hrvatske prilike i trebalo bi je sniziti na trećinu postojeće pretplate, a vremensku obračunsku jedinicu za telefonske usluge u fiksnoj telefoniji na nacionalnoj razini trebalo bi sniziti sa sadašnje minute na 20 sekunda", stoji u priopćenju.

Udruge pozivaju sve pravne i fizičke osobe u Hrvatskoj da u znak prosvjeda protiv zloupotrebe monopola smanje korištenje fiksnog telefona na minimum, a obustave svako korištenje telefonskih usluga ponedjeljkom od 15 do 19 sati.