Moja prava su sljedeća i ne bu mene niko hebal:

Božidar Alajbegović

8. rujna 2003.

Moja prava su sljedeća i ne bu mene niko hebal:

Dugo najavljivani i nestrpljivo čekani "Zakon o zaštiti potrošača" danas napokon stupa na snagu, a utvrđuje prava potrošača i propisuje određene obveze trgovcima. U nastavku teksta nabrojat ćemo vam nekoliko najzanimljivijih odredaba spomenutog zakona, kojim će se pokušati smanjiti samovolja trgovaca i kaos na tržištu, a saznat ćete gdje više ne smijete biti zakinuti

- utvrđena maloprodajna cijena vidljivo i čitko mora biti istaknuta, kako na artiklima unutar trgovine, tako i na onima u izlozima. Naravno, u kunama

- trgovci više ne smiju naplaćivati vrećice ili torbe sa logotipom ili znakom trgovca ili proizvođača, jer se takva ambalaža smatra promidžbenim sredstvom

- ako trgovac prodaje proizvod s greškom ili nedostatkom, takav proizvod mora biti fizički odvojen od ostalih proizvoda, uz jasnu naznaku da je riječ o takvoj vrsti proizvoda

- kod proizvoda na rasprodaji (tzv. sniženje) jasno mora biti označena redovna cijena i cijena u koju je uračunat popust. Trgovac mora unaprijed točno odrediti vremensko trajanje rasprodaje

- za svaki proizvod obavezna je deklaracija na hrvatskom jeziku

- trgovci koji pružaju usluge popravaka ili održavanja proizvoda (npr. auto-servisi i sl.) u slučajevima popravaka čija je vrijednost veća od 500 kn, moraju potrošaču obavezno isporučiti predračun i radni nalog s opisom radova i popisom upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Popravak koji košta više od 500 kn ne smiju započeti ne dobiju li suglasnost potrošača

- na zahtjev potrošača trgovac mora zadržati ambalažu proizvoda

- za prodani proizvod ili uslugu trgovac mora izdati točan, jasno i čitko ispisan račun i omogućiti mu provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa. Zakon trgovcima zabranjuje dodatno naplaćivanje izdavanja računa i očitanja mjernih uređaja

- zakon zabranjuje ostavljanje oglasnih poruka i materijala na kućnim vratima i ulaznim vratima stanova potencijalnih potrošača, kao i u poštanskim sandučićima, ako je takva zabrana na njima jasno napisana

Eto, to je nekoliko najzanimljivijih odredaba iz Zakona za zaštitu potrošača koji je upravo stupio na snagu.

Primijetite li da se trgovac kojim slučajem ne pridržava ovih odredbi, te se oglušuje na vašu primjedbu, slijedeća instanca kojoj se trebate obratiti je inspektorijat .

Želimo vam ugodnu kupovinu!!!