Deset pitanja za Kosoricu i Mesića

Ivor Car

7. siječnja 2005.

Deset pitanja za Kosoricu i Mesića

Ekstra bonus predizborna kampanja dvaju predsjedničkih kandidata se zahuktava, ukoliko se uopće može još više zahuktati, te nas čeka tjedan dana svekolikog agitiranja, tjedan napornih dana u kojima će kandidati iskoristiti sve svoje asove iz rukava. No, pitanje je hoće li odgovoriti i na jedno od deset pitanja koja su im postavili iz "Osječkih Zelenih"

Pa evo što bi Kosoricu i Mesića priupitali "Osječki Zeleni" ...


Po važećem Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske u članku 49. zapisan je tekst svečane prisege koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezujući se na vjernost Ustavu, polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. On glasi:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.
Kao hrvatski državni poglavar:
- držat ću se Ustava i zakona,
- brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,
- bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,
- čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao."

U Ustavu RH, u Temeljnim odredbama, članak 3. i članak 69., piše: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske". "Svatko ima pravo na zdrav život. Republika osigurava pravo građana na zdrav okoliš. Građani, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni su, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša."

Na osnovu toga postavljamo pitanja predsjedničkim kandidatima gđi Jadranki Kosor i gosp. Stjepanu Mesiću:
Možete li garantirati, kao svjesne osobe i građani Republike Hrvatske, da ćete uporno i aktivno zastupati navedene članke 3. i 69. Ustava RH, te se, unutar Hrvatske i izvan njenih granica, istrajno i bespoštedno zalagati za:

1. primjenu zakonskih propisa kojima se zaštićuju i čuvaju prirodna bogatstva u Hrvatskoj: 8 nacionalnih parkova, 10 parkova prirode, 574 zaštićene životinjske vrste i 203 biljne vrste, te povećavanja broja zaštićenih područja;

2. politički i ideološki zastupati razvoj gospodarstva na principima održivog razvoja Agende 21, te time osiguravati zaštitu okoliša i socijalnu pravdu.

3. Hrvatska raspolaže iznimnim vodenim bogatstvom. Možete li garantirati zaustavljanje rasprodaje prirodnih izvora pitke vode?

4. Prema podacima Hrvatskog centra za razmiranje u 12 županija diljem Hrvatske protežu se minska polja, koja svakodnevno smrću prijete građanima i strancima. Možete li osigurati ubrzano razminiranje svih miniranih područja u Republici Hrvatskoj?

5. Sve su češći incidenti stravičnog uništavanja prirode (Veličanka II na Papuku, ubojstva bjeloglavih supova na otoku Cresu, šverc ubijenih ptica na hrvatsko-srpskoj granici, izlijevanje nafte u rijeku Pakru, požari i ribolov u Kopačkom ritu, kamenolomi na otocima?).
Što možete napraviti u korist zaustavljanja uništavanja, korupcije i kriminala u zaštićenim dijelovima prirode?

6. Najveća prijetnja ekološkoj (organskoj) poljoprivredi je biotehnologija (GMO) i upotreba otrova za "zaštitu" i "gnojidbu" usjeva. Hoćete li raditi na razvoju ekološke poljoprivrede?

7. Kao potpisnica Okvirne konvencije o promjeni klime i Kyoto protokola, Hrvatska se obvezala na ograničenje emisija stakleničkih plinova u atmosferu.
Što ćete raditi na omogućavanju upotrebe obnovljivih izvora energije građanima i poduzećima u Hrvatskoj te raditi na zaustavljanju gradnje novih elektrana (hidro, termo ili nuklearnih)?

7. U Hrvatskoj je nedovoljno razvijeno selektiranje i reciklaža komunalnog otpada što povećava troškove deponiranja i bezrazložno zagađuje okoliš i ljude.
Da li ćete raditi na konkretnim mjerama i projektima s ciljem selektiranja i reciklaže otpada te razvoja domaćeg gospodarstva uz korištenje otpada kao sirovine?

8. Predsjednik/ica Republike Hrvatske trebao/la bi biti odgovoran za upravljanje u izvanrednim stanjima (elementarne nepogode, tehnološke nesreće).
Da li ćete formirati Upravu za spašavanje ljudi, dobara i okoliša koja će osigurati predviđanje, sprečavanje i saniranje posljedica izvanrednih stanja?

9. Kakav je Vaš program suradnje s građanima Hrvatske, nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama u rješavanju ovih problema?

10. Možete li zaustaviti ulazak Hrvatske u vojne asocijacije i osigurati mirnu budućnost hrvatskim građanima bez upletanja u svjetske ratne sukobe?