Kako je razdijeljeno 1, 98 milijuna kuna

Ivor Car

10. srpnja 2004.

Kako je razdijeljeno 1, 98 milijuna kuna

Kako dobiti kakvu lovu za neki projekt? U slučaju Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja vaš projekt mora biti promidžben i edukativan, nikako ne i investicijski, te morate tražiti dva puta, iako ne nužno. To dobro znaju u "Fantastično dobroj instituciji - Fade in", jer upravo su oni rekorderi u odobrenom iznosu (90 000 kn). Financiranih 35 projekata teško je 1,98 mil.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja na svojim je web stranicama objavilo potpuni izvještaj o projektima udruga koje su dobile financijsku potporu tog ministarstva. Od 100 prijavljenih projekata odobreno je financiranje njih 35, i to niti jednog u potpunosti, odnosno drugim riječima niti jedan od projekata nije dobio onoliko koliko je traženo, što je zapravo pravilo. Ukupan financirani iznos za 35 projekata u režiji 34 udruge iznosi do sada u Ministarstvu zaštite rekordnih 1 980 000 kuna. Samo je Odraz (Lidija Pavić -Rogošić, Agata Račan, Goran Radman, Boris Maruna, ...) dobio novce za dva projekta, iako je trend da udruge traže novce za dva projekta, valjda po sistemu "jedan će proći".
 
Najbolje je prošla udruga zanimljivog imena, Fantastično dobra institucija - Fade in (nimalo smiono, op. a. zar ne?) koja je dobila 90 000 kuna, od traženih 93 511, 65 kuna (obratite pozornost na onih 65 lipa (vidi sliku), tako to profići rade) za projekt Zeleno svjetlo za eko-aktivizam (medijsko praćenje aktivizma na području zaštite okoliša). Taj projekt ima za cilj učiniti u medijima vidljivim aktivnosti nevladinih i neprofitnih organizacija i civilnih inicijativa koje se bave zaštitom okoliša. Realizirat će se 15 reportaža o konkretnim akcijama vezanim za zaštitu okoliša. Baš me zanima kako će to izgledati. Najvećih apetita bio je Centar za promicanje univerzalnih vrijednosti i kvalitetu življenja ISSA koji je za projekt Eko kamp EIA – Issa, tražio golemi iznos od 200 000 kuna. Ministarstvo je ovaj projekt isključilo iz razmatranja. Inače, Vis je u centru pažnje velikog broja prijavljenih projekata. S druge strane najmanji zalogaj imali su iz Odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera. Oni su za projekt efektnog imena Ničija zemlja tražili 17 000 kuna, ali su isključeni iz razmatranja iz istog razloga kao i maloprije spomenuti Centar. Riječ je o investicijskim projektima koji ne ispunjavaju unaprijed utvrđene kriterije natječaja. I inače je to bio jedan od najčešćih razloga za odbijanje projekata. Ove godine prolazilo se samo sa edukacijom i promidžbom.

Novce su dobili i oni "moji", koje često spominjem, "Osječki zeleni" za projekt PRESS centar za okoliš čiji korisnici su indirektno svi građani u lokalnoj zajednici kojima će se preko ciljane grupe pružiti uvid u mogućnosti preventivnog djelovanja na zaštiti okoliša. Predviđene su interaktivne radionice na otvorenom, promotivni štandovi, edukativni štandovi s promidžbenim materijalom, okrugli stolovi na temu sprečavanja ekoloških nesreće. Ovome projektu odobreno je 60 000 kuna. Iznimno je zanimljiv i projekt Bistranskih izviđača. Udruženi u Samostalnu družinu izviđača Bistra, osmislili su projekt - Priroda najljepši mozaik. Cilj tog projekta je jačanje i produbljivanje ekološke svijesti stanovnika općine Bistra, i to, pazi sad na koji način, postavljanjem 32 drvene table s ekološkim porukama u cijeloj općini, uz glavne županijske i lokalne prometnice. Traženo je 65 000, ali je odobreno "samo" 30 000 kuna. Skoro po 1 000 kuna za jednu drvenu tablu. Jedva čekam da ih vidim.

Za kraj bi još trebalo izdvojiti kako je danas, prema podacima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, u Hrvatskoj registrirano 270 nevladinih udruga koje djeluju u području zaštite i očuvanja okoliša. Većina udruga javlja se u većim gradskim središtima – na području Grada Zagreba djeluje ih 111, što iznosi 41% od ukupnog broja, potom slijede udruge u području središta sljedećih županija: Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske i Osječko-baranjske. Najmanje udruga smješteno je u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji, 0.4% od ukupnog broja. Aktivnosti udruga mogu se podijeliti u skupine svrstane prema vrsti projekata:

- stručni projekti

- projekti zagovaranja javnosti za pitanja okoliša

- projekti odgoja i obrazovanja za okoliš.

Čisto orijentacije radi pogledajte koliko se novca dodjeljivalo zadnjih pet godina od strane resornog ministarstva:

1999. 1.537.000,00 kn

2000. 1.055,000,00 kn

2001. 1.456.000,00 kn

2002. 1.216,000,00 kn

2003. 1,062.019,10 kn

 

Sve ovo što sam saznao, pa i mnogo više, možete saznati i vi na slijedećim linkovima:

http://www.mzopu.hr/doc/opis_projekta.pdf

http://www.mzopu.hr/doc/udruge99.pdf