'Anarhistička farma' na webu

Božidar Alajbegović

20. lipnja 2006.

'Anarhistička farma' na webu

Tri godine nakon što objavljena u tiskanom obliku, Što čitaš? je objavio i elektroničku verziju knjige 'Anarhistička farma', američke autorice Jane Doe. Riječ je o književnom djelu sa anarhističkim predznakom, što je prava rijetkost, prvenstveno zbog činjenice da se ideološki predznak gotovo uvijek izbjegava kod ovakvih djela. Više o svemu na

Ovom knjigom Što čitaš? [www.stocitas.org] nastavlja sa objavljivanjem besplatnih elektroničkih knjiga i tekstova, što je praksa od 2003. godine, kada je pokrenuta internet stranica ovog izdavačkog projekta. Objavljivanjem ove knjige ukupan broj dostupnih knjiga je 12, a uz to je objavljeno i dvjestotinjak kraćih tekstova, članka i eseja, od kojih je većina slobodarskog/anarhističkog sadržaja, odnosno, u širem smislu socijalno anagažiranog karaktera.

Većina objavljenih naslova je dostupna i u tiskanom obliku, dok su neka elektronička izdanja objavljena u suradnju sa projektom Besplatne elektroničke knjige [www.elektronickeknjige.com], između kojih i daleko najčitanija elektronička knjiga kod nas 'Mediji, propaganda i sistem' Noama Chomskog.

O knjizi:

'Anarhistička farma' je nastavak romana 'Životinjska farma' koji je George Orwell napisao prije šezdesetak godina. Nastavak tog romana je suvremena basna, priča koja govori o ekološkim katastrofama, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u modernom društvu, prijateljstvu i neprijateljstvu ljudi, životinja i prirode, ljubavi i utopiji.

Riječ je o basni za djecu i odrasle, baš kao što je to predstavljala i sama 'Životinjska farma'.

Sjećate se Snowballa, svinje koju protjeraju sa Životinjske farme? Priča počinje s njegovim protjerivanjem, nakon čega upoznaje šumske životinje i shvaća kako je svijet znatno veći od ograde Životinjske farme. A osim Životinjske farme u okolici postoje i druga imanja ...

Autorica nas kroz priču na duhovit i zabavan način upoznaje sa životinjama ljudskih karakteristika, njihovim načinom života i utopijskim zajednicama, aktivizmom i diskusijama o nasilju, nenasilju, autoritetima, strahu od nepoznatog i pitanjima tolerancije i netolerancije.

Knjigu (i druge tekstove) možete čitati na:

www.stocitas.org/online%20tekstovi.htm