PROTIV SAMOVOLJE REKTORA: Dva Plenuma u dva dana

J.S.

17. listopada 2016.

PROTIV SAMOVOLJE REKTORA: Dva Plenuma u dva dana

Dok bi se večeras na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (TTF) trebao održati 2. Plenum jer na zahtjeve studenata oglušila se i Uprava fakulteta i Sveučilište, dan kasnije, u utorak, održat će se i 212. Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) na kojem će se raspravljati o mogućim scenarijima ako bi v.d. dekana Željko Holjevac nastavio bespogovorno izvršavati direktive iz rektorata na štetu cijelog fakulteta. 

Podsjetimo, na TTF-u je utvrđen niz nepravilnosti u radu Uprave na što je Sveučilište reagiralo u najmanju ruku vrlo neobično navodeći kako su svjesni kršenja zakona, no smatraju da je to bilo u "najboljem interesu studenata". Na FFZG-u pak, ove su akademske godine krenuli naplaćivati punu školarinu u iznosu od 7.200 kuna za sve studente starije od 25 godina koji upisuju studij drugi put, što je odluka koju je trebalo donijeti na Vijeću, a koju Vijeće nikada nije odobrilo

"To je samo još jedan od niza postupaka kojim čelnici Fakulteta pokazuju koliko im je stalo do studenata, njihovog socijalnog statusa i opće dobrobiti jedne javne institucije te čijim su se interesima pognute glave spremni podrediti, pa makar i pod cijenu dovođenja Fakulteta u stanje potpunog kolapsa", upozoravaju studenti FFZG-a. 

Još jedan je to razlog i za nadzor nad radom Uprave koju je na FFZG-u nametnuo rektor Damir Boras, no Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) predmete rješava različitom dinamikom, pa dok je neobvezujuće mišljenje o raspuštanju Studentskog zbora FFZG-a donijelo u roku četiri dana kad je to zatražio bivši dekan FFZG-a Vlatko Previšić, upravni nadzor nad radom Senata Sveučilišta traje već tjednima. Senat, naime, nikada nije imao ovlasti raspuštati Studentski zbor i poništavati izbore. I dok se s nadzorom razvlači, na dnevnom redu posljednje propale sjednice Vijeća FFZG-a našla se i točka provođenja novih izbora za Studentski zbor – bez predstavnika studenata na Vijeću kojima je prisustvovanje zabranjeno

"Kako bilo, dokle god je nadzor u tijeku i dokle god se utvrđuje zakonitosti rada Senata i legalnost 'raspuštanja' Studentskog zbora, studentima se ne može priječiti pravo glasa, a izbori za novi Zbor također se ne mogu provoditi", smatraju studenti FFZG-a. 

"Da sažmemo: oktroirana uprava pokušava oformiti ili nametnuti izborno i žalbeno povjerenstvo za izbore za Studentski zbor potpuno isključivši pritom studente iz procesa odlučivanja", kažu studenti Filozofskog.

Filozofski fakultet u Zagrebu FFZGStudenti FFZG-a isključeni su iz procesa odlučivanja temeljem odluke o čijoj pravovaljanosti bi trebao odlučiti upravni nadzor Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (FOTO: Lupiga.Com)

Razloge zbog kojih privremena Uprava FFZG-a pokušava isključiti studente iz procesa odlučivanja i ustraje na izboru nekih novih najbolje je potražiti u rezultatima istraživanja mnijenja studenata što su ga proveli studenti predstavnici u vijećima Odsjeka FFZG-a, a koji zajedno sa Studentskim zborom čine Studentsko vijeće. 

Oni pokazuju da se više od 70 posto studenata protivi sklapanju ugovora između FFZG-a i Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) koje forsira rektor Damir Boras. Da Boras najbolje zna što je "u najboljem interesu studenata" pokazuje i nasilno nametanje voditelja Hrvatskih studija (HS) o čemu je Lupiga prva pisala. Usprkos jasnom protivljenju Znanstveno nastavničkog vijeća gdje je rektorov izbor Marija Grčevića za voditelja studija podržalo svega 18, a odbilo 42 članova, rektor se pozvao na "koliziju višega u odnosu na niži akt" i Hrvatskim studijima nametnuo svoj izbor. Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu do danas nije dao tumačenje ove "kolizije" valjda i zato što to nitko od njih nije tražio.

"Boras na fakultetima postavlja svoje ljude i bori se da ne ide u mirovinu", zaključio je Nenad Jarić Dauenhauer za Index.hr prepisujući pritom dijelove našeg teksta o Hrvatskim studijima.

"Prema zakonu i statutima profesoru se ugovor o radu može produžiti nakon 65. godine samo u slučaju ako fakultet ima posebne potrebe za njegovim znanstvenim i nastavnim radom. A Boras na funkciji rektora teško može objasniti zašto bi FFZG imao ikakve stvarne potrebe za njegovim znanstvenim i nastavnim radom. Naime, iako rektoru takav rad nije zabranjen, bilo bi fizički neizvedivo obavljati obje funkcije kako treba. S druge strane, ako mu ugovor kao profesoru ne bude produžen, Boras će izgubiti mogućnost da se kandidira za drugi mandat na čelu Sveučilišta", evo prepisujemo i mi, dok je Dean Duda, redovni profesor na FFZG-u, u istom tekstu upozorio kako se radi o posve nelegalnoj praksi koja "predstavlja ozbiljan prijestup kojim bi se morale pozabaviti nadležne institucije od MZOS-a do Inspektorata rada".

Na Facebooku je u međuvremenu oformljena grupa "Podrška studentima: Ostavka rektora Borasa", a da se studenti protive rektoru koji bolje od njih zna što je za njih najbolje, ne treba čuditi. Ne treba čuditi ni činjenica da se u pobuni protiv dokidanja institucionalne demokracije na zagrebačkom Sveučilištu najjasnije čuje njihov glas kad se na fakultetima kadrovira iz rektorata pa niti jedan djelatnik fakulteta nije zaštićen od moguće odmazde. 

"Moramo učiniti sve da na čelo fakulteta što prije dođu sposobni, u svojoj struci priznati i čestiti pojedinci. To je u ovom času jedini način da se sačuva duboko narušeni ugled institucije", pročitala je izjavu profesora koji su napustili posljednju sjednicu Vijeća FFZG-a profesorica Meri Tadinac, a isto bi načelo trebalo vrijediti i za sve obrazovne institucije. Inače, malo će nam vrijediti i najbolja demografska politika, jer kako pokazuju hrvatske statistike, sve veći broj mladih odlazi iz Hrvatske u potrazi za boljim obrazovanjem.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Zvonimir Ferina