Prijeti opasnost smrti

Ivor Car

8. rujna 2004.

Prijeti opasnost smrti

Svakakvih fotografija se moglo snimiti ovoga ljeta na hrvatskom dijelu Jadrana, no ove koje vam donosimo u ovoj novici nisu snimljene ovoga ljeta, već prije dvije godine, te pozivamo sve koji su godišnji proveli u Sutivanu na otoku Braču da nam otkriju da li su motivi s fotografije iščezli ili još uvijek prijete smrću domaćim i stranim turistima

Fotografije nam je poslao Hrvoje ...


Sutivan, otok Brač, 2002.

 

Sutivan, otok Brač, 2002.