NOVI STUDENTSKI PLENUM: Uprava Tekstilno-tehnološkog fakulteta kršila zakone, ali u interesu studenata

J.S.

11. listopada 2016.

NOVI STUDENTSKI PLENUM: Uprava Tekstilno-tehnološkog fakulteta kršila zakone, ali u interesu studenata

Prvi Plenum Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu (TTF) održan je pred ulazom na fakultet jer je dekanica Sandra Bischof zabranila svima koji nisu studenti ulazak u zgradu za vrijeme održavanja Plenuma. To je u ovom slučaju i jedini način studentskog djelovanja jer, kako je rečeno na Plenumu TTF-a sinoć, studenti nemaju čak niti informaciju o tome tko ih zastupa u Studentskom zboru i Vijeću fakulteta. Takva politika dovela je do situacije u kojoj se nekoliko stotina studenata našlo u takozvanoj "sivoj zoni". Njih su, naime, na fakultetu upisivali kao apsolvente, da bi im sada, na početku nove akademske godine, rekli kako apsolventske godine više nema. 

„Imala sam problema sa Studomatom, nisam mogla ući u sustav kako bih prijavila ispit. Otišla sam u referadu gdje su me pitali jesam li predala indeks. Bilo mi je čudno što moram ostavljati indeks usred ispitnih rokova, ali u referadi su rekli da je to zbog istraživanja. Nakon dva tjedna otišla sam po svoj indeks da bih otkrila kako su mi ponovo upisali predmete koje nisam položila, a to znači pad i gubitak svih prava“, rekla je jedna od studentica. Doznalo se kako je svim studentima zadnje godine studija javljeno da donesu indeks u referadu jer inače neće moći izaći na ispite u jesenskom roku. Zatim su im u indeks iznova unijeli sve kolegije koje još nisu položili, upisujući ih „na zahtjev studenta“, a zapravo bez njihova znanja. Drugim riječima, svi će oni sada ponovo morati plaćati puni iznos školarine od 8.400 kuna, iako ni ona što su je već platili prošle akademske godine još nije evidentirana u ISVU sustavu gdje stoji kako im je godina subvencionirana iz EU fonda ili su oslobođeni plaćanja odlukom visokog učilišta. 

Studenti su, prije organiziranja Plenuma, odgovore pokušali dobiti od dekanice i u referadi gdje im je rečeno kako se apsolventske godine nikada nisu upisivale, iako u njihovim indeksima stoji pečat o upisu akademske godine. Na pitanje zbog čega školarina koju su uplatili nije evidentirana u sustavu objašnjeno im je, ali samo usmeno, kako je u sustavu došlo do kvara. Pokušali su obratiti se i Vijeću, odnosno doznati tko su uopće njihovi predstavnici u tom tijelu koje upravlja fakultetom. No, doznali nisu ništa. Nepoznat je i točan sastav Studentskog zbora. Na fakultetu im je rečeno da će njihova imena biti objavljena na Facebook stranici. 

Plenum ttfSudionici Plenuma kisnuli su i mrznuli dva sata jer je prodekanica zabranila ulazak u zgradu svima osim studentima TTF-a (FOTO: Zvonimir Ferina)

„Kako onda i kome uopće da se obratimo s našim problemima“, požalio se jedan student jer im ni apeliranje na Sveučilište u Zagrebu nije pomoglo. Na njihove žalbe Sveučilište im je 30. rujna uputilo odgovor u kojem stoji kako je uprava TTF-a postupala nezakonito, ali u najboljem interesu studenata među kojima bi mnogi u suprotnom ostali bez studentskih prava. Ovako imaju pravo ponovo uplatiti školarinu da bi dobili „mogućnost započeti studij uspješno privesti kraju u prijelaznoj akademskoj godini 2016./17. na način kako to odredi Uprava Fakulteta, a u skladu s važećim aktima Sveučilišta i Fakulteta, rješavajući predmet po predmet, a u cilju poticanja završnosti studija“, kako je zaključeno u očitovanju Sveučilišta, no studenti Upravi više ne vjeruju. Mnogi se, tvrde, ne bi niti našli u takvoj situaciji da su bili pravovremeno obaviješteni. Poseban slučaj u toj priči su studenti koji su imali godinu dana mirovanja, i od kojih se sada traži da ponovo uplate školarine za tu godinu. 

„Pravila se ne mogu tako nenadano mijenjati, trebali su barem godinu dana prije najaviti da će doći do ovakvih promjena. Koga da smatramo odgovornim“, zaključila je jedna studentica.

Istovremeno, fakultet i po više od godinu dana kasni s isplatama honorara studentima za čuvanje izložbi TTF-a, modeliranje na revijama, šminku, a od studenata se traži da svi honorari idu preko jednog studentskog ugovora. TTF je dužan ostao i vanjskim suradnicima. 

Zbog svega toga sudionici 1. Plenuma TTF-a, njih stotinjak koji su dva sata mrznuli ispod nadstrešnice pred ulazom u fakultet, jednoglasno su odlučili dekanici Sandri Bischof i svim njezinim prodekanima dati pet dana da sami podnesu ostavku. U suprotnom, obratit će se rektoru Damiru Borasu sa zahtjevom da ih smjeni. Jednoglasno je odlučeno i o raspuštanju Studentskog zbora i organiziranju novih izbora. Rok od 14 dana dobili su na TTF-u i za podmirenje svih honorara koje duguju studentima i vanjskim suradnicima. Novi Plenum održat će se za tjedan dana, u ponedjeljak 17. listopada ako dekanica i prodekani ne ponude svoje ostavke. I bude li održan, održavat će se na toplom, u prostorijama fakulteta koje studentima i pripadaju, odlučni su iz Inicijative studenata TTF-a koji nije službena udruga fakulteta već udruženje nastalo kao odgovor na nezakonito djelovanje uprave i studentskog zbora tog fakulteta, kako se navodi u najavi prvog Plenuma koju su uputili medijima.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Zvonimir Ferina