Prodajem sir

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Prodajem sir

Dio prepoznatljive hrvatske turističke ponude su zasigurno i domaći proizvodi, kakvi se mogu kupiti duž hrvatskih magistralnih cesta na jednostavnim štandovima. Prvi udar na ovakve prodavače dogodio se nedavno, kada se pokazalo kako 150 kg zapljenjenog sira ne zadovoljava osnovne uvjete, a akcija koju provodi Državni inspektorat pokazuje kako mali broj trgovaca i ugostitelja poštuje pravila.

Dok se u Poljskoj uz duž cesta uglavnom prodaju vrtni patuljci, kože i ženske usluge, u Hrvatskoj se strancima, a i domaćima, nude na prodaju proizvodi iz lokalnih domaćinstava kao što su med, rakija, vino ili sir. Upravo ti proizvodi i proizvođači našli su se ovog mjeseca na udaru hrvatskog Državnog inspektorata. Djelatnici inspektorata su u protekla tri vikenda obavili 124 inspekcije trgovina, gostionica i već spomenutih štandova na putevima prema moru, od čega su otkrili stotinu raznoraznih prekršaja. Pregledano je ukupno 50 trgovina, 47 ugostiteljskih objekata i 27 prodajnih mjesta, uglavnom na najprometnijim hrvatskim cestama prema moru, Karlovac-Split, Karlovac-Rijeka. Najčešći prekršaj kod prodavača "domaćih" proizvoda je to što ti proizvodi baš i nisu domaći. Riječ je o medu i siru, koji prodavači kupuju u nedalekoj Bosni i Hercegovini ili na karlovačkoj tržnici, a potom ih uz cestu prodaju kao svoje. Oni koji pak stvarno prodaju svoje proizvode imaju drugi problem, a to je prodaja na nedozvoljenim mjestima za koja bi dozvolu trebale dati jedinice lokalne samouprave. Ipak ima i onih koji sve rade po pravilima. Posjećeno je devet takvih štandova.
Nedavno je na uzorcima sira uzetih sa štandova utvrđeno kako su pregledani proizvodi daleko od propisanih uvjeta, do čega dolazi uglavnom zbog neodgovarajućeg skladištenja robe, visokih temperatura, te samih uvjeta proizvodnje koje nitko ne drži pod kontrolom. Tom prilikom je u sedam od osam analiziranih uzoraka od oko 150 kg kravljeg sira, pronađena bakterija Escherichia coli koja se uglavnom nalazi u ljudskom i životinjskom debelom crijevu.
Što se tiče ugostiteljskih objekata njihov najveći problem su WC-i kojih mahom ili nema ili se ne održavaju na propisani način. Samo jedan od posjećenih 47 ugostiteljskih objekata je prošao bez kazne.