Još malo o hrvatskom pravosuđu.

Božidar Alajbegović

1. kolovoza 2003.

Još malo o hrvatskom pravosuđu.

Svakog dana u moj mailbox stiže hrpetina najrazličitijih sadržaja, kao vjerujem i većini od vas koji ovo čitate. (Kojim kanalima ta gospoda moju mail adresu pribaviše - živo me zanima.) Tako prije neki dan dobih mail sadržine koju sam vam odlučio u cijelosti prenijeti. Tekst vam dajem na uvid suzdržavajući se od komentara, ali sam radoznao čuti vaša mišljenja glede dotične pisanije

Dragi sugrađani,
hrvatsko pravosuđe je postalo mora većine građana i cijele nacije. Sporost i neizvjesnost sudskih postupaka ugrožava ljudska prava većine građana Hrvatske. Republika Hrvatska je zauzela čelno mjesto po broju povreda ljudskih prava zbog dugotrajnosti sudskih postupaka. Prema najnovijem ispitivanju javnog mnijenja percepcija korupcije u pravosuđu je na prvom mjestu (uz bok sa zdravstvom). 
Za dugotrajnost sudskih postupaka odgovorni su odvjetnici, suci i političari. Oni sačinjavaju takozvani PRAVOSUDNI LOBI, koji na organiziran način onemogućava gospodarski razvoj Republike Hrvatske.
Odvjetnici su od samog nastanka Hrvatske kao države imali presudan utjecaj na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, i sve promjene podredili svojim interesima. Odvjetnička komora, Udruga hrvatskih sudaca, Državno sudbeno vijeće i Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave bili su i ostali u službi pravosudnog lobija, a na štetu ostalih građana, gospodarskih subjekata i cjelokupnog hrvatskog društva.
Bivši režim pretvorio je pravosuđe u svoj stranački servis, a sadašnja vlast zabetonirala je preuzeto stanje unatoč obećanjima o promjenama. Tako odvjetnici, koji u sadašnjoj vlasti kontroliraju Ministarstvo pravosuđa, onemogućavaju donošenje zakona kojim bi se regulirale odvjetničke tarife i spriječio sukob interesa odvjetnika i njegovog klijenta. Na isti način je odvjetnički lobi spriječio donošenje modernog Zakona o parničnom postupku. Oni, kao monopolisti, određuju sami visinu naknada i obračunavaju ih posebno za svako sudsko ročište i napisani podnesak. Interes odvjetnika je da se održi što više ročišta, a interes klijenta da se postupak što prije okonča (SUKOB INTERESA!!!). Troškovi sudskih postupaka su mnogostruko veći nego u pravno sređenim državama, a trajanje postupka i do 15 puta duže.
Odgovor nije apatija, nego aktivno sudjelovanje u kreiranju vlastite sudbine,  sudbine svojih bližnjih i cjelokupne nacije. Ne dozvolimo da organizirana manjina od nekoliko promila pljačka 4 milijuna građana i ugrožava budućnost cjelokupne nacije.
Udruga JURIS PROTECTA je jedina organizirana društvena i politička snaga u RH koja zastupa beskompromisnu reformu pravosuđa i oživotvorenje pravne države na ovim prostorima.
To je jedini put koji garantira gospodarski i društveni napredak.
Priključite nam se u našim nastojanjima.
Postanite član Udruge (redoviti ili pridruženi).
Redoviti članovi plaćaju 100 kn članarine godišnje i imaju sva prava člana građanske udruge, a pridruženi nemaju obveze plaćanja članarine i podupiru rad Udruge.
Članom možete postati klikom na PRISTUPNICU  i ispunjavanjem online formulara. Time preuzimate vlastitu sudbinu i sudbinu svojih najbližih u svoje ruke.

Više o našoj Udruzi možete pročitati na web stranici www.jurpro.hr .
      
JURIS PROTECTA
udruga za pravnu zaštitu  
Metalčeva 3          
10 000 ZAGREB         
tel.    01-3091 108         
faks: 01-3096 199
e-mail: info@jurpro.hr
www.jurpro.hr