LE ZBOR VIDEO: Sve obitelji su napokon jednake i pred zakonom!

Zagreb Pride

15. srpnja 2014.

LE ZBOR VIDEO: Sve obitelji su napokon jednake i pred zakonom!

S 89 glasova „za“ Hrvatski sabor usvojio je Zakon o životnom partnerstvu koji je definiran kao zajednica obiteljskog života dvije osobe istog spola. Od sad su brak, izvanbračna zajednica, životno partnerstvo i neformalno životno partnerstvo zakonski priznati kao zajednice koje predstavljaju obiteljski život. Obiteljski život istospolnih parova, a od sada životnih partnera i partnerica, štiti Ustav Republike Hrvatske, Europska konvencija o ljudskim pravima i Ustavni sud Republike Hrvatske. S obzirom da će Zakon o životnom partnerstvu stupiti na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, otvara se mogućnost da će se prva istospolna vjenčanja moći održati već sredinom kolovoza.

Podsjećamo stoga na važnu poruku Ustavnoga suda, sažetoj u mišljenju od 14. studenog 2013. u kojem se, između ostaloga, vrlo jasno i nedvosmisleno kaže kako: "… eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu s ustavnim zahtjevom da svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svoga osobnog i obiteljskog života te svoga ljudskog dostojanstva."

Zakon o životnom partnerstvu predstavlja daljnji razvitak zakonskih okvira, na kojem je, kao član radne skupine za izradu ovog zakona sudjelovao i Zagreb Pride. Ovo dugo čekano zakonsko priznanje naših obitelji jasno poručuje da su sve obitelji jednake, da sve obitelji zaslužuju živjeti sigurno i sretno te da je ljudsko dostojanstvo, neovisno o nečijoj spolnoj orijentaciji ili rodnom identitetu - neotuđivo. Upravo zato će istospolni parovi sklapati životno partnerstvo na javan i svečan način, pred matičarom/kom, čime će Republika Hrvatska i na simbolični način obje obiteljske zajednice, brak i životno partnerstvo, tretirati jednako.

KLIKNI I POSLUŠAJOsim što se ovim Zakonom gotovo u potpunosti izjednačavaju prava LGBT osobama i njihovim obiteljima, njime se ostvaruju i preduvjeti za socijalnu stabilnost istospolnih parova. Naime, najveći dio prava i obveza koje regulira Zakon o životnom partnerstvu tiče se upravo socijalnih prava: pravo na obiteljsku mirovinu, zdravstvo, osiguranje preko životnog partnera/ice, pravo i obvezu uzdržavanja partnera/ice, jamči slobodu kretanja i pripadajućih prava na čitavom području Europske unije, nediskriminaciju i jednakost na polju tržištu javnih i privatnih usluga, osigurava ravnopravnost u području stanovanja i poreznih olakšica, daje zaposlenim životnim partnerima ili partnericama pravo plaćeni dopust i njegu drugog partnera/ice, regulira nasljeđivanje kao i područje obiteljskog života istospolnih parova s djecom kojih u Hrvatskoj sada ima sve više i više.

Zakon o životnom partnerstvu stupit će na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, a prva istospolna vjenčanja tako će se moći održati sredinom kolovoza. Pozivamo sve LGBT osobe i istospolne parove da koriste prava iz Zakona o životnom partnerstvu. To su prava koja nam kao građanima i građankama RH pripadaju. Zakon o životnom partnerstvu veliki je korak naprijed za ljudska prava u Republici Hrvatskoj i još veći za jednakost, dostojanstvo i prava LGBT osoba u našoj zemlji. 

Lupiga.Com via ZagrebPride