MRTVA SLOVA: Iseljenička

MRTVA SLOVA: Iseljenička

ritn by: Ivan Ergić
29. 06. 2017.

Tvoji jezici su mrtva slova 

na CV-ijima.

 

Njima se smeju buzdovani

iz kadrovske koje je postavio rođak.

Ovo je rođačka zemlja,

a od njih nikad ništa nije dobro došlo.

 

Nabijem ih sve na onu stvar,

zajedno sa sankcijama 

i konzervama još od onog rata.

 

Tvog oca koji se vratio iz rata,

bez noge i bez države,

a sad želi da puca na mene što sam

preživeo i što još verujem u ljubav.

 

I što znam da si dovoljno ponosna 

da ne umreš, 

u redovima za hleb 

i redovima za bolje sutra, 

koji diluju osuđenici na život.

 

Zar misliš da postoji veća dužnost 

nego biti srećan.

 

Pitaj poznanike 

što su dobili fabrike u miraz,

stvorene krvavim rukama, 

a isterane govnjivim motkama.

 

Ovo je zemlja koja se 

uvek iznova rađa kao mrtvorođenče 

i onda kmeči

dok ne dobije poštene batine.

 

Deseterac je nacionalno blago

u kojem žene uvek samo čekaju.

 

A šta ti čekaš -

već su ti dovoljno grube ruke.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Lupiga.Com