RADNO VRIJEME OD 0 Do 24: Kad žene traže priznanje rada kod kuće, to nije zato što ne vole (dovoljno) svoju obitelj

Lupiga.Com/BRID

9. lipnja 2014.

RADNO VRIJEME OD 0 Do 24: Kad žene traže priznanje rada kod kuće, to nije zato što ne vole (dovoljno) svoju obitelj

Više ih je na birou, lakše ih otpuštaju i škartiraju samo zato što se majčinstvo može pojaviti kao prepreka dovoljno agilnom trudu za račun poslodavca. Sporadično upražnjavaju "pravo" na ravnopravnu raspodjelu posla kod kuće, ali i to su samo one žene koje su na taj način "odgojile" svoje partnere. Je li u redu da se samo njima cijeni taj neplaćeni rad? Zašto žene imaju manje plaće cijelog radnog vijeka, a onda kada odu u penziju zateknu opet istu priču - i mirovine su im u prosjeku manje? O ovim pitanjima, borbi protiv nejednakosti te feminizaciji siromaštva bilo je riječi na Ženskoj sindikalnoj školi u organizaciji BRID-a. Pogledajte njihov prilog.

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) organizirala je Žensku sindikalnu školu, koja se sastojala od predavanja i radionica. Polaznici, sindikalistkinje i sindikalisti iz desetak sindikata i tri sindikalne središnjice, analizirali su povijest ženskog radničkog pokreta, a raspravljalo se o temama poput dvostruke potlačenosti žena, socijalne reprodukcije, feminizacije siromaštva, ženskog sindikalizma i ženske industrije.

Suradnja između ženskih sindikalnih grupa i različitih feminističkih i radničkih udruga civilnog društva prošle je godine politički artikulirana u kampanji protiv novih izmjena radnog zakonodavstva kroz rad Ženske fronte za radna i socijalna prava. Tako je i cilj ove Škole bio učvršćivanje veza među sindikalistkinjama i aktivistkinjama te nastavak rada na koordiniranom djelovanju i mijenjanju kako političkih i društvenih procesa, tako i odnosa sindikata prema specifičnim problemima ženskog radništva.

 

 

Pogledajte u prilogu što polaznice, predavačice i organizatorice Ženske sindikalne škole govore o neplaćenom ženskom radu, nedostatku edukacije sindikalnog članstva, javnoj percepciji suvremenog sindikalnog djelovanja i mogućnostima novih savezništava.

U prilogu govore Ljubica Horvat, Gordana Jagar, Suzana Artuković Vuksan, Branka Brstilo, Višnja Pavlić, Vedrana Bibić, Karolina Leaković te Ankica Čakardić.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Wikipedia.org, prizor iz Ljubljane