Novi GostLupež, žemsko k tome, opet

Božidar Alajbegović

8. travnja 2005.

Novi GostLupež, žemsko k tome, opet

Nakon poduže pauze eto nama novog gostovanja. Posebno nas raduje (a vjerujem i vas će) da je ponovo riječ o predstavnici nježnijeg spola. Ovoga puta radi se o pjesnikinji s Krka koja u svom opusu već ima dvije zbirke pjesama, a zamislite, ima i blog. Na Lupigi ćemo je predstaviti sa kratkom Štorijom o tovaru (a tovar je životinja u izumiranju ča bi reć magarac)

Kao što rekosmo, posebno nas veseli na svom portaliću ugošćavati žensku populaciju. Tim više kada se radi o tako senzibilnim, poetskim bićima poput Elfride Matuč - Mahulje.

Elfrida, za prijatelje Ida, rođena je u Rijeci, jednog svibanjskoga dana ne previše davne 1967. godinice. Inokorespodent po profesiji, već 17 godina vodi pismohranu Općine Punat na otoku Krku, gdje je i nastanjena. Poeziju (na krčkoj čakavštini i standardnom hrvatskom jeziku) piše od djetinjstva, a dosad je objavila dvije zbirke pjesama "Vidici i mrakovi" (2003.) i "Rukohvat ljubavi" (2004.).

Osim pjesništvom, Ida se bavi i pisanjem kraćih proznih formi koje je objavljivala na raznim Internet stranicama vezanim uz kulturu i e-zinima, a ima i svoj blog kojega potražiti možete na adresi http://ida.mojblog.com. Elfridi smo do neba zahvalni što ćemo njenom zaslugom Lupigu napokon osvježiti i na ovom mjestu, igrom slučaja dosad bezrazložno zapostavljanom čakavskom riječi.

Njezinu priču pročitajte klikom na ovih sedam znakova: XOXOXOX.