Kobna jedanaestica

Ivor Car

29. svibnja 2003.

Kobna jedanaestica

Dugo već nismo napisali neku novicu koja bi se povezivala s nekom drugom web stranicom i od nje preuzimala podatke, pa ćemo to evo učiniti sada. Naime, pogledajte kako su predočene neke čudne činjenice u vezi sa rujanskim terorističkim napadima na Sjedinjene Države.

Kao prvo da se zahvalimo jednoj našoj suradnici (koja usput rečeno baš i ne surađuje u zadnje vrijeme), jer nam je poslala link na stranicu koja je objavila podatke o kojima govorimo. Naime, www.00fun.com objavila je elektroničku razglednicu na kojoj se nalaze neke čudne činjenice vezane uz teroristički napad na Sjedinjene Američke Države od 11. rujna 2001. godine. U svim tim činjenicama ključna je brojka 11, jer kako god okrenete pojavljuje se ta brojka. Vrlo je diskutabilno jesu li napadači stvarno obratili pažnju na ta poklapanja (po mom mišljenju nisu, već je riječ o neobičnoj koincidenciji), ali navest ćemo vam gotovo sve prikazane primjere.

Datum napada: 9.11. = 9+1+1 = 11

11. rujan je 254 dan godine: 2+4+5 = 11

Nakon 11-og rujna preostaje 111 dana u godini.

Prvi avion koji je pogodio toranj bio je let 11.

Ime grada: New York City = 11 slova 

The Pentagon = 11 slova

Američki naziv Afghanistan = 11 slova

Let 11 imao je 92 putnika = 9+2 = 11 

Drugi let, let 77 imao je 65 putnika = 6+5 = 11

I na kraju George W. Bush – 11 slova


Ukoliko želite vidjeti kako izgleda spomenuta elektronička razglednica, upućujemo vas na ovaj link.