FUNDME: Formalno udruživanje neprofitnih medija

Lupiga.Com

19. srpnja 2023.

FUNDME: Formalno udruživanje neprofitnih medija

Hrvatski

Neprofitni mediji nastaju građanskom inicijativom odozdo i imaju važnu ulogu u suvremenim demokracijama jer nude obuhvatan uvid u teme od javnog interesa te doprinose kvaliteti vladavine prava provodeći javni nadzor nad radom tijela vlasti. 

U zemljama koje imaju razvijene sektore neprofitnih medija za njihov je razvoj zaslužna regulacija sektora te strukturirana javna podrška. 

U Republici Hrvatskoj izostaje takva podrška sektoru te će provedba projekta Formalno udruživanje neprofitnih medija (FUNDME) rezultirati osnivanjem saveza organizacija civilnog društva koje su nakladnici elektroničkih neprofitnih medija koji će funkcionirati kao resurs za razmjenu znanja i iskustava među njima. Izradit će se analize javnih politika i medijskog konteksta koje će ujedno biti i podloga zagovaračkim aktivnostima usmjerenim na dugoročnu podršku razvoju trećeg medijskog sektora te će projekt pridonijeti podizanju svijesti šire javnosti o važnosti održivosti neprofitnog medijskog sektora i nužnosti promjene društvenog okvira. Projekt istovremeno doprinosi snažnom civilnom društvu, podupirući institucionalno i mrežno djelovanje organizacija civilnog društva.

Projekt provode nositelj Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga – svijet kroz obične oči (portal Lupiga.Com) te partneri Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva (portal Kulturpunkt.hr) i Faktograf - udruga za informiranu javnost (portal Faktograf.hr). Projekt FUNDME (Formalno udruživanje neprofitnih medija) je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukupna vrijednost projekta FUNDME je 29.992,40 eura, a period provedbe je od 1. rujna 2022. do 30. studenog 2023. godine. Osoba za kontakt je koordinator projekta Duje Prkut (duje.prkut@gmail.com).

Engleski

Non-profit media are established through citizens’ initiatives and have an important role in democratic societies since they provide deep insight into public interest themes, and strengthen the rule of law by conducting public oversight of the government’s work. 

Good practice examples show well-designed regulatory framework and stable, structured financial support strongly contributed to the development and resilience of the non-profit media sector. 

Since such support is lacking in the case of Croatia, implementation of the project Formal Association of Non-Profit Digital Media (FUNDME) will result in the creation of an association for civil society organizations which are publishers of electronic non-profit media, primary envisioned as a resource for the exchange of knowledge and good practices. Media policy analysis and media context analysis will be used as a basis for advocacy activities aimed at securing stable and long-term public support for the development and resilience of non-profit media, and raising awareness of the growing importance of non-profit media in our democracies. The project will contribute to a strong and vibrant civil society by supporting and promoting institutional and horizontal forms of cooperation between civil society organizations. 

Project partners are Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga – svijet kroz obične oči (portal Lupiga.Com), Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva (portal Kulturpunkt.hr) and Faktograf - udruga za informiranu javnost (portal Faktograf.hr). Project FUNDME (Formal Association of Non-Profit Digital Media) is supported through the Active Citizens Fund, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway as part of the EEA grants. Total value of the project is 29.992,40 euro and the implementation period is 01/09/2022-30/11/2023. Contact person: Duje Prkut, Project Coordinator (duje.prkut@gmail.com).

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Active citizens fund

ILN

Projekt „FUNDME - Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija “ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kreiranje ovog članka i analize omogućeno je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog članka i analize isključiva je odgovornost udruge Lupiga i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Lupiga.Com via Neprofitni-mediji.eu

Naslovna fotografija: Pixabay