Čuda prirode

Ivor Car

19. prosinca 2003.

Čuda prirode

U ovoj novici neće biti teksta, samo sedam fotografija. Sedam fotografija čuda prirode ili bolje rečeno fotografija na kojima se majka priroda poigrala tako da maštovito oko promatrača na njima primijeti neke sitnice koje podsjećaju na ljudska spolovila. Dakle, svi vi koji u svemu vidite seks ili čitate svaku našu novicu koja bi mogla imati veze sa seksom, brzo klikajte na


 

 

 

 

 
Samo da ipak ne prođe bez teksta!