Antikapitalistički front

Božidar Alajbegović

20. ožujka 2009.

Antikapitalistički front

''Radnička borba'' je politička organizacija koja se zalaže za ukidanje kapitalizma i uspostavu socijalističkog društva te sa svim srodnim ideološkim i organizacijskim strujama solidarno i kritički radi na praktičko-političkom kao i teorijsko-ideološkom profiliranju i razvoju antikapitalističkog pokreta. Slijedi tekst kojim nas ''Radnička borba'' poziva na diskusiju o stvaranju antikapitalističkog fronta

Poziv na diskusiju o stvaranju antikapitalističkog fronta

U ovome trenutku postaje sasvim očito da kapitalizam prolazi kroz duboku krizu svjetskih razmjera koja se sve jasnije odražava u kako u ekonomskom, tako i u socijalnom stanju u Hrvatskoj. Ta se činjenica manifestira i u stalnom napadu na socijalna prava te pogoršanju uslova života radnika, studenata, nezaposlenih te umirovljenika, koji se u zadnje vrijeme počinje provoditi povećanom žestinom. Samo ukidanje kapitalizma kao prevaziđenog političko-ekonomskog sistema nesposobnog da odgovori na zahtjeve što mu ih postavlja čovječanstvo, stavljanje sredstava za proizvodnju pod neposrednu kontrolu samih proizvođača, te uvođenje istinske, neposredne, demokracije u svim područjima života može dati trajan odgovor na probleme koji muče čovječanstvo. Pojedinci i organizacije koje u Hrvatskoj stoje na antikapitalističkim pozicijama za sada nisu sposobne da se uhvate u koštac sa zahtjevima koje ovaj povijesni trenutak pred njih postavlja – osim što su malobrojne i nepovezane, te razjedinjene, one nemaju ozbiljan utjecaj na radnike, studente, nezaposlene i umirovljenike. Štoviše, antikapitalistička opcija se kod većine stanovništva ne shvaća kao realna i ozbiljna alternativa sadašnjoj situaciji, a nacionalizam, šovinizam, fašizam, kao i razni oblici primitivizma i dalje su zabrinjavajuće duboko ukorijenjeni u svijesti jednog dijela populacije.

Zbog svega navedenog smatramo da za sve dosljedne antikapitaliste prevazilaženje sektaštva, te rad na stvaranju zajedničke antikapitalističke fronte, mora predstavljati apsolutni imperativ. Stoga pozivamo sve pojedince i organizacije koje teže ukidanju kapitalističkog poretka da se aktivno uključe u izgradnju saveza putem kojega bi se zajedničkim snagama suprostavili napadu kapitala na socijalni položaj širokih masa, daljnjem provođenju privatizacije, te svim oblicima nacionalizma i fašizma, te kako bi se konstantno vršila popularizacija antikapitalističke alternative.

Smatramo da bi temeljne odrednice antikapitalističkog fronta trebale biti sljedeće:

- antikapitalistički front trebao bi se sastojati od organizacija i pojedinaca koji teže ukidanju kapitalističkog poretka na antiautoritarnim i neposredno-demokratskim osnovama

- antikapitalistički front treba dopuštati maksimalnu unutarnju slobodu diskusije i slobodno stvaranje frakcija, te ne bi smio narušavati nezavisnost, posebnosti i identitet organizacija koje bi u njegovom radu sudjelovale

- front ne bi bio samo mjesto diskusije i dijaloga između različitih antikapitalističkih tendencija i organizacija, već i mjesto gdje bi se zajedničkim snagama koordinirale akcije (prosvjedi, peticije, proglasi, tribine...), a također i mjesto gdje bi različite organizacije razmjenjivale svoja iskustva i zajednički intervenirale u svakodnevne socijalne borbe.

Vjerujemo da o načinu funkcioniranja antikapitalističkog fronta, kao i o njegovom statutu treba odlučiti koordinacija koja će biti sastavljena od predstavnika svih zainteresiranih organizacija, te nezavisnih pojedinaca. Radnička borba se kao organizacija obavezuje da će svoje snage dosljedno usmjeriti na stvaranje širokog i snažnog antikapitalističkog fronta.

Izvršni komitet Radničke borbe

Izvor: www.radnickaborba.org