Studentske parole sa protesta 1968.

Vod Kanocker

1. srpnja 2011.

Studentske parole sa protesta 1968.

“Mi gradimo socijalizam a vi vile!”, “Nećemo da radimo za svetski kapital!”, “Ko tamo desnom korača? Leva! Leva!”, “Mi smo protiv luksuza i bogaćenja!”, “Bog je Juga”, “Radnici i studenti protiv falsifikovanog socijalizma”, “Izvozimo ljude kao smrznutu govedinu!”, “Dok vladaju amateri stradaju proleteri!”, samo su neke od parola zabeleženih u Beogradu na masovnim studentskim protestima iz juna 1968. godine, a neke su aktuelne i danas, četrdeset i kusur godina kasnije


“Dole crvena burzoažija!”

“Ne verujte štampi!”

“Dole kneževi socijalizma”

“Nasilje protiv uma!”

“Mi gradimo socijalizam a vi vile!”

“Radnici mi bismo s vama!”

“Mi smo za pravo samoupravljanje!”

“Tražimo socijalnu jednakost!”

“Hoćemo posao!”

“Izvozite radnike kao smrznutu govedinu!”

“Nećemo da radimo za svetski kapital!”

“Mi smo protiv restauracije kapitalizma”

“Hoćemo samoupravljanje od dole do gore!”

“Ko tamo desnom korača? Leva! Leva!”

“Položićemo i ovaj ispit”
 
“Pravo na rad svim radnicima!”

“Na studije deca radnika i seljaka!”

“Sloboda štampa i informisanja!”

“Radnici, naši problemi su i vaši!”

“Srušićemo birokratske odnose”

“Mi smo protiv luksuza i bogaćenja!”

“Radnici i studenti protiv falsifikovanog socijalizma”

“Bog je Juga”

“Dok vladaju amateri stradaju proleteri!”

“Nećemo akcionarski socijalizam!”


(Zabeležio M. Bjelica u Beogradu juna 1968.)

Za objašnjenja pogledati ispod postavljene linkove :

Wikipedia (Sr)

Studentski svet

Levica.blogspot

Politika

Wikipedia (En)


Lupiga.Com

FOTO: Wiki