NAJAVLJEN ŠTRAJK NA FAKULTETIMA: Vlada provodi političko nasilje

Ivan Kegelj

29. lipnja 2011.

NAJAVLJEN ŠTRAJK NA FAKULTETIMA: Vlada provodi političko nasilje

Sindikat "Akademska solidarnost", koji okuplja profesore visokih učilišta, najavio je danas štrajk koji će započeti 6. srpnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Razlog za štrajk je upućivanje u saborsku proceduru zakona koji će u krajnjoj konzekvenci dovesti do toga da će u budućnosti studije sebi moći priuštiti uglavnom djeca bogatih roditelja. Ukoliko Vlada zakone povuče, profesori će odustati od štrajka. Izjavu Akademske solidarnosti pročitajte na ovom mjestu

Unatoč višemjesečnom protivljenju akademske zajednice i zainteresirane javnosti, Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prihvatili su 21. lipnja 2011. nacrte prijedloga Zakona o znanstvenoj djelatnosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu i uputili ih u saborsku proceduru.

To je posljednji u nizu koraka iz prepoznatljivog repertoara političkog nasilja. Podsjetimo: u "akciji zakoni" dosad su se osnivala različita povjerenstva bez demokratske legitimacije, simulirali su se krugovi javne rasprave, iznosile se bezočne laži i manipulacije, fabricirala se podrška prijedlozima, da bi, napokon, medijska ofenziva kulminirala tumačenjem nalaza Državne revizije, pri čemu se koruptivne klijentelističke grupe i njihove sebične financijske interese pokušalo prikazati kao uvriježeni način funkcioniranja cjelokupne akademske zajednice. Tu zajednicu, očito, treba ocrniti u očima javnosti i zatim baciti na koljena.

Stoga Sindikat "Akademska solidarnost", u skladu s dosadašnjim akcijama, najavljuje štrajk na temelju čl. 269. Zakona o radu u svrhu zaštite gospodarskih i socijalnih interesa zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Štrajk će započeti 6. srpnja 2011. u 8 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Navedenim nacrtima prijedloga triju zakona grubo se zadire u ustavno zajamčenu autonomiju sveučilišta i slobodu znanstvenoga stvaralaštva. U tom pogledu, predviđeno smanjenje ovlasti predstavničkih tijela akademske samouprave (npr. fakultetsko vijeće, sveučilišni senat) -  koja prema važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju omogućuju i radno pravno relevantno suodlučivanje (samoodlučivanje) akademskih radnika povrh onoga zajamčenoga općim Zakonom o radu (radničko vijeće) - u izravnoj je suprotnosti s gospodarskim i socijalnim interesima akademskih radnika.

Osim toga, nacrti Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti sadrže odredbe koje će dovesti do bitnoga povećanja udjela radnih odnosa na određeno ili prikriveno određeno vrijeme u okviru ukupnih radnih odnosa akademskih radnika što također Sindikat smatra izravnim ugrožavanjem socijalnih i gospodarskih interesa zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Štrajk će se provoditi u užem smislu, radi poticajnog djelovanja na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao i na druge poslodavce u djelatnostima znanosti i visokog obrazovanja, kako bi počeli proaktivno djelovati s ciljem povlačenja spomenutih nacrta zakona iz zakonske procedure, te radi promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih prava svojih zaposlenika, uz konkretna nastojanja da poslodavci članova Sindikata budu prepoznati i postupaju kao aktivni subjekti u izradi novih nacrta zakona. Pritom predstavnici poslodavaca moraju predstavljati interese svih članova akademske zajednice na matičnoj instituciji i biti izabrani u tu svrhu od svoje baze, a ne nametnuti političkom voljom resornog ministarstva.

Jednako tako štrajk će se provoditi u širem smislu, kao opći štrajk, koji nastoji potaknuti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Vladu Republike Hrvatske da iz saborske procedure povuku nacrte triju zakona, te da se uz širu društvenu raspravu izrade novi koji bi bili u skladu s Ustavom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uz uvažavanje svih članova akademske zajednice.

Naša stajališta o komercijalizaciji znanosti i javnoga visokog školstva jasna su i principijelna otpočetka, naše zagovaranje demokratskog odlučivanja odozdo jednako tako. Šteta koja će nastati našim stupanjem u štrajk veoma se lako i brzo može popraviti. Katastrofa koju donose novi zakoni dugoročna je i nepopravljiva.

U Zagrebu, 29. lipnja 2011.

Sindikat visokog obrazovanja i znanosti Akademska solidarnost