LUPIGA OTKRIVA PREPISKU NOVINARA DANA I NOVOG GAZDE MUJE SELIMOVIĆA: Neovisnost? Nije mi jasno šta to znači!

Ivan Kegelj

8. studenog 2010.

LUPIGA OTKRIVA PREPISKU NOVINARA DANA I NOVOG GAZDE MUJE SELIMOVIĆA: Neovisnost? Nije mi jasno šta to znači!

Evo sudara krupnog kapitala i ideala novinarske neovisnosti. Ekskluzivno na vidjelo objavljujemo pismo redakcije tjednika Dani upućeno novom vlasniku, tajkunu Muji Selimoviću te odgovor u kojem Mujo redakciji poručuje da se spakuje i otputi u potragu za novim životnim izazovima. Selimović je, inače, vlasnik Oslobođenja, Sarajevske pivare i poslovnog lista Business.hr te najveći poslodavac u BiH, a Dani su, pak, do sad važili za najutjecajniji te jedan od posljednjih vjerodostojnih stupova novinarstva u toj zemlji. Prodao ih je vlasnik Senad Pećanin


BH Dani


PISMO UREDNIČKOG KOLEGIJA TJEDNIKA DANI:


Na sastanku održanom 29. oktobra/listopada 2010. godine članovi redakcije magazina Dani utvrdili su osnovne uslove koje je nužno osigurati da bi se nastavio njihov angažman u pripremi i izdavanju Dana u okviru izdavačke kuće Oslobođenje. Napominjemo da će naredni broj Dana (br. 699, od 5. 11. 2010. godine), u skladu s našim obećanjem, biti objavljen po ustaljenom rasporedu, a daljnji angažman redakcije zavisit će od rezultata pregovora s vlasnikom izdavačke kuće Oslobođenje.

- Ključni uslov za kvalitetan rad redakcije i za proizvodnju dobroga i utjecajnog news magazina jest potpuna nezavisnost i autonomija redakcije u utvrđivanju i realizaciji uređivačke politike.

- Redakcija Dana zadržava autonomiju u odnosu na redakciju dnevnog lista Oslobođenje.

- O sadržaju Dana, autorima i tekstovima odlučuje glavni i odgovorni urednik Dana uz saglasnost uređivačkog kolegija. 

- Uposlenici i uposlenice Dana ispunjavat će svoje obaveze u redakciji Dana, ne i u drugim izdanjima izdavačke kuće Oslobođenje.

- Gl. i odg. urednika Dana imenuje vlasnik Oslobođenja, uz neophodnu suglasnost redakcije.

- U odlučivanju o stručnom profilu i kapacitetu spoljnih suradnika, dopisnika i/ili novih uposlenika Dana zadnju riječ treba da imaju glavni urednik i uređivački kolegij Dana.

- Redakcija u postojećem sastavu je preopterećena u odnosu na obim posla, stoga novi vlasnik preuzima obavezu upošljavanja kvalitetnog kadrovskog pojačanja, što se podjednako odnosi na printano i elektronsko izdanje (bhdani.com) Dana, kao i na dnevni portal (bhdani.ba).

- Status svakog od uposlenica i uposlenika Dana bit će riješen ugovorom koji će poštovati sve odredbe Zakona o radu FBiH.

- Primanja članova redakcije Dana u svakom slučaju moraju biti veća od do sada realno isplaćivanih dohodaka, a tačnu visinu cijene rada ugovorit će svaki član redakcije prilikom potpisivanja ugovora s izdavačem.

- Pregovore s novim vlasnikom će u ime redakcije Dana voditi Ivan Lovrenović, kao v.d. glavnog i odgovornog urednika.

Redakcija Dana:

Belma Bećirbašić, Dženat Dreković, Masha Durkalić, Amir Gutošić, Eldin Hadžović, Esad Hećimović, Dženana Karup-Druško, Ivan Lovrenović, Edina Nurikić, Farrah Purić, Edin Tahirović, Amer Tikveša

U Sarajevu, 29. 10. 2010.


Mujo Selimović


ODGOVOR NOVOG VLASNIKA, MUJE SELIMOVIĆA:

Poštovani g. Lovrenović,
 
Prije svega dozvolite mi da izrazim žaljenje što prvi put komuniciramo mailom i nije bilo prilike da se upoznamo ranije. Nažalost prvi kontakt nije povodom lijepih događaja već vrlo mučnih za sve učesnike u procesu kroz koji prolazimo svi zajedno.
 
Vrlo je teško komunicirati i objašnjavati stavove i rješenja koja direktno utiču na živote i sudbine ljudi (u kolektivu i izvan) pogotovo ukoliko se ne poznajemo lično i ne razumijemo kako svako od nas funkcionira. Iz tog razloga ne bih ulazio u objašnjavanje i analizu svega što se desilo, istorijat, razloge, odnose i pozadinu cijele priče. Jasno iz dostavljenog dopisa da ste ispred kolegija Dani određeni za razgovor i pregovore oko statusa pojedinaca iz uredničkog kolegija i da je dopis dostavljen meni da se izjasnim oko predloženih uvjeta za nastavak rada.
 
Sve što ćete naći u daljem tekstu spreman sam kroz razgovor obrazložiti i objasniti radi osjećaja odgovornosti i preuzetih obaveza ali isto tako ću sebi dozvoliti da budem krajnje direktan i iskren u odgovoru.
 
Analizirajući dopis iz njega prozilazi nekoliko činjenica (ispravite me ako sam pogrešno shvatio)
 
- način kako je napisan dopis sa uslovljavanjima je principijelno neprihvatljiv za dalje razgovore. Nisam zagovornik ultimatuma  i neću prihvatiti princip razgovora kako je navedno u dopisu

- zahtjev za veće uvjete ultimativno (napominjem da još uvijek ne znam koja su realna primanja pojedinačno i šta to znači jer za mene su realna primanja ugovoreni iznosi u skladu sa Zakonom)

- autonomija od izdanja Oslobođenja i potpuna uređivačka neovisnost mi nije jasno šta to znači u konačnici jer Oslobođenje je izdavač i odgovara za sva svoja izdanja (materijalno, zakonski i moralno), a Dani nije sigurno jedino izdanje koje planiramo u daljim aktivnostima

- ne prihvatam i ne shvatam toliko negativnog naboja prema Oslobođenju i strahu od odnosa izdavač / urednički kolegij. Znači li to da potpisnici smatraju da Oslobođenje i urednički kolegij nije profesionalan i neovisan? Napomenuću da je vaš dosadašnji izdavač bio ujedno vlasnik, urednik, kolumnista i novinar, ali ne bih se usudio da ocjenjujem slobodu novinara i dosadašnjeg odnosa izdavač / uredništvo i novinari.

- postavljanje glavnog urednika uz saglasnost uređivačkog kolegija nije prihvatljiv princip, znači li to da su novinari Oslobođenja kada su imenovani urednici trebali štrajkovati i obustaviti rad jer im se ne odgovara urednik?

- nemam prava kao poslodavac jedan dio novinara i urednika angažirati na način i pod uslovima koji pojedinci izdiktiraju  a ne voditi računa o uslovima koje imaju trenutni uposleni novinari i urednici u Oslobođenju, takav zahtjev nije niti legitiman niti kolegijalan

- ne želim uzimati prava pojedinaca na vlastiti izbor ali ne želim isto tako prihvatiti da prava iz vlasništva budu uslovljavana ličnim emocijama prema sadašnjem kolegiju Oslobođenja i/ili izdavaču
 
 
Mogao bih još nabrajati puno argumenata , sa kojima se ne morate složiti, ali suština je u tome da nemam zakonsku niti ugovornu obavezu za preuzimanje uposlenika i kolegija Dani. Ugovorom o prenosu prava i branda Dani su regulirani odnosi između prenosioca i novog izdavača i to je nepobitna činjenica. Što se tiče uposlenika radi se o dogovoru koji je na usmenoj bazi izmedu mene i S. Pećanina, koji ne osporavam, ali nikada nismo ulazili u detalje niti je bilo razgovora o uslovima, od prava pojedinaca do imenovanja glavnog i odgovornog urednika i njegovog načina izbora.
 
Istina je da je Senad predložio za urednika Eldina H. ali to nije bio dogovor već predlog (Senad je to prenio kao dogovor i moje obećanje što je već izmedu Senada i mene i to ću svakako sa njim rješavati). Istina je da sam obećao radi poštovanja svega što su Dani radili godinama prihvatio da kolegij zasnuje radni odnos u Oslobođenju ali ne na način da je to obaveza i ne pod bilo kojim uslovima. Istina je da niste očito dobili sve potrebne informacije od ranijeg izdavača i na kraju meni je očito da postoji animozitet prema Oslobođenju i samim time i prema izdavaču Oslobođenja.
 
Vjerujem da ćete iz ovog maila prepoznati da za mene kao izdavača nema smisla nastaviti pregovore na način i pod uslovima kako ste naveli u dopisu. Primoran sam da formiramo novi uređivački kolegij u cjelosti i stvaramo novi sadržaj na način kako najbolje znamo i umijemo sa raspoloživim resursima u Oslobođenju i sa novinarima koji će ubuduće prihvatiti izazov i angažman u Danima.
 
Ovim naravno ne zatvaram vrata daljim razgovorima i nadam se da ćemo, bez obzira na krajnji ishod trenutnog stanja, imati prilike da se upoznamo i razgovaramo lično. Predlažem da se vidimo u Ponedeljak (vratiću se ranije sa putovanja da pokušamo naći rješenje) i pokušamo naći rješenje koje je zasnovano na principima razgovora a ne ultimatuma, razumijevanja prava i obaveza izdavača i novinara i na kraju uvažavanja realnih okolnosti u kojima se nalazimo. Ukoliko ne nađemo rješenje u Ponedeljak mislim da je korektno reći svim uposlenim da ne računaju na angažman u Oslobođenju a svoja prava i obaveze će rješavati sa sadašnjim poslodavcem.
 
Dani će nastaviti postojanje  i izlaziti, sa ili bez sadašnjeg kolegija. I pored svega što se desilo sam spreman na dogovor i nastavak rada tima koji je do sada proizvodio sadržaj. Naravno, ne po svaku cijenu i zahtjeve koji su, meni barem, neprihvatljivi.
 
Na kraju oprostite mi ako je mail duži i ako sam ponovio par misli nekoliko puta ali sam osim umora jako razočaran razvojem situacije i vjerujte da nisam očekivao ovakav neprijateljski stav prema Oslobođenju i meni osobno kao izdavaču. Između redova sam pročitao da Oslobođenje nije slobodno, da nije relevantno i da je obojeno interesima izdavača. Konačna odluka je naravno pravo svakog, ma kakva bila, ali i da stane iza odluke a ne da prebacuje odgovornost za dobru ili lošu odluku na bilo koga osim na sebe lično.
 
Pozdrav

Mujo S.