SEKS NE SMIJE BITI TABU: Dobar savjet zdravlja (mladih) vrijedi

Jelena Kovačević

28. prosinca 2015.

SEKS NE SMIJE BITI TABU: Dobar savjet zdravlja (mladih) vrijedi

Kod dijela hrvatskih roditelja razgovor o seksu sa svojim potomstvom i dalje je tabu tema, a mladi informacije o seksu dobivaju iz raznih izvora, često pogrešnih, dok adekvatna seksualna edukacija u školama i dalje ne postoji.

Prosječna dob stupanja u spolne odnose kod djevojaka je 17, a dječaka 16 godina, a pri prvom spolnom odnosu kondom nije koristilo njih 30 posto. Po broju maloljetničkih trudnoća Hrvatska se nalazi u europskom prosjeku s 12 poroda na tisuću tinejdžerica, no to je ipak gotovo triput više nego kod susjeda Slovenaca, gdje na tisuću tinejdžerica ima tek 4,5 poroda. "Dobar savjet zdravlja vrijedi" zato nastavlja sa seksualnom edukacijom i iduće godine. 

Radi se o projektu seksualne edukacije adolescenata koji je tijekom 2015. godine provođen u zagrebačkim školama, a obuhvatio je čak deset tisuća tinejdžera. Zagrebački srednjoškolci su od strane stručnog tima liječnika i psihologa dobili informacije o adolescentskoj seksualnosti i odgovornom seksualnom ponašanju. Zbog dobrih rezultata, projekt je ponovno dobio potporu grada Zagreba te se nastavlja i u 2016. godini. 

"Potreba za informacijama i edukacijom vidljiva je s obzirom na trenutno stanje seksualnog zdravlja adolescenata i adolescentica u Republici Hrvatskoj te negativni epidemiološki trend i širenje 'novih' spolno prenosivih infekcija, kao što su klamidija i HPV", kaže voditeljica projekta Sanja Cesar iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI. 


Projekt će se održavati i tijekom 2016. godine (FOTO: CESI)

Osim radionica na temu seksualnosti i odgovornog seksualnog ponašanja u zagrebačkim školama i letaka s informacijama, otvoreno je i online savjetovalište Seksualna edukacija za mlade www.SeZamweb.net.

"Nedostatak savjetovališta, sveobuhvatne seksualne edukacije, te stoga i niska razina obaviještenosti o različitim spolnim pitanjima dovodi kod mladih ljudi i podložnosti različitim oblicima seksualne zloupotrebe, a većina njih, ima i dalje nerealna očekivanja i iskrivljene predodžbe o vlastitoj seksualnosti", upozorava Cesar. 

U vremenu kada se ponovno propituje pravo na pobačaj, a za pilulu za dan poslije ljekarnik smije upotrijebiti priziv savjesti, dok seksualna edukacija ne postoji, populacija mladih najčešće je izložena riziku od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, upravo zbog neinformiranosti.

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, kontinuirano zagovara seksualnu edukaciju u školama koja će uvažavati ljudska prava te upozorava na nedostatak informacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u formalnom obrazovnom sustavu, a želja im je da se u skorije vrijeme u Zagrebu otvori i posebno savjetovalište i klinika u kojoj bi adolescenti mogli redovito i svakodnevno dobiti sve nužne informacije i savjete o svim pitanjima koja se tiču adolescentske seksualnosti.

Među brojnim projektima koje provodi Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, vrijedi spomenuti i dvogodišnji projekt "Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima – GEAR II". Radi se o projektu koji za cilj ima pridonijeti primarnoj prevenciji nasilja u partnerskim odnosima, kroz intervencije u školama. Projektom koordinira Europska mreža protiv nasilja iz Grčke, a u njega su uključene i organizacije iz Španjolske, Rumunjske i Cipra. Sredinom prošlog mjeseca održan je i prvi, od dva planirana seminara, na temu „Prevencija nasilja u vezama mladih“, a u njihovo održavanje bilo je uključeno više od 50 profesora i profesorica iz brojnih hrvatskih srednjih škola. Nakon seminara zainteresirani su mogli sudjelovati u radionicama kojima je dugoročni cilj da adolescenti i adolescentice uspostavljaju kvalitetne veze koje se temelje na obostranom poštovanju i ravnopravnosti.

„Učenici i učenice tako stječu kompetencije koje uključuju prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost, prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena i spremnost reagiranja na protudruštveno ponašanje. Na seminaru je posebna pažnja posvećena uzrocima i posljedicama rodno uvjetovanog nasilja, razmjeni dobrih praksi u radu na prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih. Neophodno je raditi s mladima na prepoznavanju kvalitetnih i šetnih veza, jer je to doba kada ulaze u prve partnerske odnose, te na prepoznavanju različitih oblika nasilnog ponašanja, prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju. Pored toga planirano je i eksperimentalno provođenje edukacijskog programa 'Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama' u trinaest srednjih škola“, kažu iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI. Dodat će kako su profesori i profesorice pokazali izuzetno zadovoljstvo sadržajem i načinom rada na temama rodnih stereotipa, rodne ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja, „nestrpljivi da svoja znanja prenesu učenicima i učenicama“.

U sklopu projekta izdan je i priručnik pod naslovom "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" koji je prvenstveno namijenjen profesorima i profesoricama koji žele provoditi radionice u školama, a sam projekt podržalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje koja je dala pozitivno mišljenje za korištenje priručnika uz ocjenu da materijal udovoljava udžbeničkim standardima.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Pixabay

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta "Neki novi klinci".