Alert, alert - Alert traži dopisnike

Ivor Car

19. srpnja 2005.

Alert, alert - Alert traži dopisnike

Uredništvo nezavisnog medija za okoliš - Alert objavilo je kako traga dopisnicima s područja Hrvatske koji bi se bavili temama iz zaštite okoliša i očuvanja prirode. Financijsku potporu tom 'traganju', odnosno plaću, dao bi MZOPUG (skraćenica iza koje se krije Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva). Stoga, ako imate ponešto iskustva i njuh za "meso", te zadovoljavate ostale, čini se, stroge kriterije

Dakle, evo pisma Lupigi upućenog od uredništva nezavisnog medija za okoliš - Alert, u kojem su, čini se, postavljeni prestrogi kriteriji koje će, na žalost, malo tko u Hrvatskoj zadovoljiti.


Potreba za istraživačkim, objektivnim i brzim informiranjem o okolišu naglo raste.

Stoga uredništvo Nezavisnog medija za okoliš - Alert, uz financijsku potporu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - MZOPUG), otvara svoj prostor za sve koji savjesno žele sudjelovati u informiranju o zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Naime, traže se novinari koji bi kao dopisnici s područja Hrvatske radili za Alert.

Izvještavanje i informiranje o okolišnoj tematici specifičan je oblik novinarstva, pa bi zainteresirani budući novinari trebali imati barem jednogodišnje iskustvo u novinarskom radu, volju i upornost za istraživanje podataka i događaja, spremnost za direktni društveni angažman na zaštiti okoliša, s naglaskom na humanost i pravednost.

Dakle, uz ove posebne osobine, svi koji se odluče javiti kao budući Alertovi novinari, molimo da napišu svoj kratki životopis te navedu područja zaštite okoliša i prirode koja su im "najdraža" za izvještavanje.

Također bi trebali navesti razinu znanja rada na PC, te kojim se stranim jezikom najbolje služe (preferira se njemačko, francusko, talijansko govorno područje...). Obzirom da se novinarski rad na Alertu temelji na on line dopisnicima, u prijavi za ovaj natječaj potrebno je navesti imate li stalan pristup internetu.

Zainteresirani za dopisničko izvještavanje za Alert, uz sve navedeno, s prijavom molimo da pošalju i deset svojih objavljenih tekstova iz okolišne tematike, s datumom i nazivom medija u kojem su objavljeni. Uz prijavu treba dostaviti i prijedlog za dva intervjua i dvije reportaže te kakve dnevne vijesti planirate pisati.

Prijave, ponude i eventualna dodatna pitanja molimo da se pošalju na adresu alert@zeleni.hr. Natječaj za novinare-dopisnike na Alertu otvoren je od dana objave pa do 20. kolovoza ove godine. Prijave će razmatrati uredništvo i dva stručna suradnika. Od pristiglih prijava odabrat će se 5 novinara čiji će se rad honorirati prema budžetu projekta. Svi drugi će imati mogućnost dobrovoljnog rada.

O rezultatima natječaja svi zainteresirani bit će obavješteni do 1. rujna 2005. MoIimo vas da natječaj proslijedite i drugima koje bi mogao zanimati.

Radujemo se zajedničkom radu na jačanju informiranja o okolišu.