Riječke udruge reagirale na kresanje proračunskih sredstava za kulturu

Ivor Car

19. prosinca 2005.

Riječke udruge reagirale na kresanje proračunskih sredstava za kulturu

Donošenje riječkog proračuna izazvalo je nezadovoljstvo šest tamošnjih udruga koje su odlučile reagirati putem priopćenja za javnost. Naime, odluka Poglavarstva grada Rijeke da smanji izdavanja za kulturu, što će se posebno odraziti na sredstva namijenjena financiranju programa u kulturi, uznemirila je udruge i 'natjerala' ih na brzu reakciju. Kako bi podržali njihov apel na gradske vlasti, u nastavku, priopćenje donosimo u cijelosti

U priopćenju koje potpisuju udruge Drugo more, Filmaktiv, Prostor plus, Ri Teatar, Spirit i Trafik, stoji:

Neugodno smo iznenađeni činjenicom da su u riječkom Proračunu za 2006. godinu smanjena sredstva za kulturu. Osobito nas brine činjenica da su drastično smanjena sredstva namijenjena financiranju programa u kulturi. Možemo razumjeti potrebu za štednjom kao pozadinu ove odluke, ali ne možemo prihvatiti da se štedi na programima, dakle onome što čini smisao kulturnih djelatnosti. Ova odluka je tim neobičnija ako imamo u vidu ionako nepovoljan odnos između sredstava namijenjenih održavanju kulturnog sustava (plaće za zaposlene u kulturnim institucijama, održavanje kulturne infrastrukture i dr.) i sredstava namijenjenih financiranju programa.

Uzmemo li u obzir i projekcije gradskog proračuna za 2007. i 2008. godinu u kojima se zadržava postojeći opseg sredstava, kao i postojeći odnos između dijelova proračuna zaključujemo da nam u godinama koje slijede prijeti programska stagnacija.

Zabrinjava nas i odnos između kulturnih vijeća i gradske administracije jer Vijeća su se u svome radu vodila financijskim parametrima koji su kasnije odbačeni. Čini nam se da je to dovelo u pitanje proceduru rada kulturnih vijeća jer odluke koje su donijeli o alokaciji financijskih sredstava nisu u potpunosti poštovane.  Uloga kulturnih vijeća je da vrednuje programe kulturi imanentnim kriterijima što osigurava autonomiju kulturnoga sektora. Nepoštivanje tih kriterija dovodi autonomiju kulturnog sektora u pitanje.

Imajući u vidu ove činjenice apeliramo na Gradsko poglavarstvo da još jednom preispita svoju odluku kojom se smanjuje opseg sredstava namijenjenih financiranju kulturnih programa.