NOVO NA MEDIJSKOJ SCENI: RAD. - novine za radnike, radnice i sve ostale

Lupiga.Com

19. veljače 2015.

NOVO NA MEDIJSKOJ SCENI: RAD. - novine za radnike, radnice i sve ostale

Medijska scena u Hrvatskoj od danas je bogatija za još jedne novine – RAD.. Pokreće ih Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), a bavit će se, kao što im i ime govori, pitanjima i problemima rada. O karakteru lista najbolje će reći sadržaj njegovog prvog broja. Rad donosi vijesti, teme i razgovore o Petrokemiji, Jadroliniji, Finvest Corpu, Večernjem listu, zatim o "zdravstvu koje je sve manje javno", o upravljanju vodama, projektu "Naše autoceste", o prekarnom radu i "štampi u funkciji radničke emancipacije". Tu su i vijesti iz svijeta, koje u ovom broju pokrivaju Grčku, Tursku i susjednu BiH, odnosno Republiku Srpsku.

Dužnost glavnog urednika Rada - novina koje u podnaslovu nose svoj program: "novine o radnim pravima i suradnji" - povjerena je Mariju Kikašu, a evo kako svoj projekt predstavlja izdavač, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Tu ćete, dakako, doznati gdje i kako možete doći do svog primjerka RAD.-a. 

"Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) od 19. veljače počinje sa distribucijom lista RAD. Kao što se može iščitati iz podnaslova lista, radi se o publikaciji na temu radnih prava i suradnje, s time da je suradnja motiv koji se na više načina provlači kroz oblikovanje i razdjeljivanje lista. RAD. je pokrenut kako bi se u medijski diskurs uvela pitanja kršenja radničkih prava, sindikalne organiziranosti, suradnje sindikata i organizacija civilnog društva, bez da se pritom zapadne u pamfletsku formu većine postojećih tiskovina formalno namijenjenih radnicama, radnicima i članovima sindikata ili pak sektorsku ograničenost na jednu sindikalnu granu.

Novine za radnička prava (FOTO: RAD.)

Zahvaljujući povezivanju s udrugama i sindikatima, kao i neprofitnom karakteru novina, RAD. će svim zainteresiranima biti dostupan na više lokacija u Zagrebu u prijateljskim prostorima (među ostalim, u klubu Mama, Booksi, Klubu studenata Filozofskog fakulteta, Zelenoj akciji, sindikalnim središnjicama i podružnicama itd.) i drugim gradovima (detaljan popis lokacija bit će dostupan sljedeći tjedan). List će doživjeti službene promocije u Karlovcu i Sisku, gradovima čija je sudbina tijekom i nakon tranzicije jedna od tema prvog broja. Osim toga, uskoro će RAD. u digitalnom obliku biti dostupan na portalu Radnička prava, a pojedinačni tekstovi moći će se čitati i na nizu drugih, lokalnih i nezavisnih, portala.

Tekstovi koji čine RAD. u velikoj su mjeri proizvod terenskog rada kojim se BRID bavi. Pokrivanje problema sa sindikalnog terena, o kojima se nema prilike čitati u dnevnim novinama ili popularnim portalima, omogućava bliska suradnja s progresivnim sindikatima na razini države. Zahvaljujući istoj suradnji, organizirana je distribucijska mreža koja će osigurati da se RAD. nađe u rukama onih koji o temama rada, deindustrijalizacije i rastućeg stupnja obespravljenosti u društvu imaju najviše za reći, i čije su reakcije u ovom smislu najvažnije – radnicama i radnicima. Ipak, u fokusu RAD.-a nisu samo pitanja rada u klasičnom smislu, već se njime želi postići i što uspješnije povezivanje sindikalnih organizacija i organizacija civilnog društva. Iz tog je razloga temat prvog broja novina posvećen upravo pitanjima povezivanja unutar nevladinog sektora, točnije kampanji Ne damo naše autoceste!.

Nikola Ptić, lektor i član uredništva RAD.-a (FOTO: RAD.)

Već je poznato da je kampanja bila uspješna upravo zbog zajedničkog nastupa sindikata, udruga i sindikalnih središnjica, ali je dubinska razrada slike ove suradnje do sada izostala. Velik dio lista posvećen je i posljedicama deindustrijalizacije i sustavnog uništavanja industrijske proizvodnje na lokalnoj razini: u ovom su slučaju prenijeti slučajevi Karlovca, Siska i Kutine, gradova koji su od industrijskih mastodonta privatizacijom pretvoreni u polja supermarketa. S obzirom da se radi o trendovima koji su prisutni diljem Hrvatske, u budućim će se brojevima RAD.-a obraditi slučajevi drugih gradova u sličnoj poziciji, ali će se također pokazati i paralele koje postoje s deindustrijalizacijom u drugim državama bivše Jugoslavije.

Isto tako, RAD. kroz analizu suvremenog rječnika o radu i radništvu želi otvoriti raspravu o problemima do kojih su dovele promjene u radnom zakonodavstvu i imaginariju svijeta rada. Time se u raspravu želi privući i akademska zajednica, koja pretežito zadržava distancu spram problema rada, unatoč tome što se neoliberalnim reformama udarilo i na njena radnička prava. Upravo u povezivanju tih društvenih skupina redakcija RAD.-a vidi jedan od malobrojnih mogućih odgovora na nametnute politike štednje i posljedice koje su one do sada prouzrokovale, te će olakšavanje procesa njihovog povezivanja ostati ciljem lista i u narednim brojevima."

Lupiga.Com

Naslovna ilustracija: RAD.