25. DANI HRVATSKOG FILMA: Otvoren natječaj za prijavu filmova

Lupiga.Com

18. siječnja 2016.

25. DANI HRVATSKOG FILMA: Otvoren natječaj za prijavu filmova

Dani hrvatskog filma pozivaju producente i redatelje da prijave filmove na 25. izdanje ove nacionalne filmske revije (21. - 24. travnja 2016.) i to u kategorijama igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog i namjenskog (reklamni ili glazbeni spot) filma. Rok za prijavu je 22. veljače 2016., a prijave se vrše putem online prijavnice.

Pravo prijave na 25. DHF imaju hrvatski filmovi i manjinske hrvatske koprodukcije kratkog, srednjeg i dugog metra (izuzev dugometražnih igranih filmova) koji su završeni nakon 1. siječnja 2015. Neće se razmatrati filmovi prijavljeni na prethodna izdanja Dana hrvatskog filma i filmovi koji su završeni prije navedenog roka. Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Filmovi u konkurenciji 25. DHF-a natječu se za Grand Prix Dana hrvatskog filma, nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara, Nagradu Jelena Rajković Hrvatskog društva filmskih redatelja, nagradu Ocjenjivačkog suda za etiku i ljudska prava i Nagradu publike.

Pravilnik u kojem su navedeni svi uvjeti za prijavu dostupan je tu

Za sve dodatne informacije o postupku prijavljivanja na natječaj, obratite se organizatorima na e-mail: prijave@danihrvatskogfilma.net.

 

Lupiga.Com via Dani hrvatskog filma

Naslovna fotografija: DHF