Domobranstvo

MMA

01. 01. 2002.

Općenito, naziv za pomoćne vojske nastao tijekom Napoleonskih ratova u germanskim zemljama (Landwehr). U hrvatsku povijest pojam se ušetao 1868. godine Nagodbom, kada Hrvatska (bez Dalmacije) kao jedina slavenska zemlja dobiva autonomiju i status treće nacije žuto-crne monarhije. Iako pod jurisdikcijom Pešte, prvo Domobranstvo ima zapovjedni jezik hrvatski, hrvatsko znakovlje na kapama i hrvatske trobojnice.

U Prvom svjetskom ratu borilo se kao 42. divizija u Srbiji, Ukrajini i posebno junački pod Svetozarom Boroevićem na Soči. U Drugome svjetskom ratu, Hrvatsko Domobranstvo biva redovna i regularna hrvatska vojska, s Hrvatskom kopnenom vojskom, Hrvatskim zrakoplovstvom i Hrvatskom mornaricom.

Daleko najveća hrvatska formacija u ratu (jača i od ustaša, partizana, Nijemaca, četnika) s oko 150 000 ljudi sredinom 1943., Hrvatsko Domobranstvo biva duboko omraženo od strane partizana i ustaša. Domobrani su se povremeno borili kao lavovi, a povremeno bi se predavali bez ispaljena metka. Domobrani su bili okosnica obrane naroda Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskome ratu, braneći stanovništvo bilo koje nacionalnosti i vjere.

U Domobranstvu su služili Hrvati, Bošnjaci (1943. godine svi otišli u SS), Srbi (3 DORA pukovnije), Česi, Slovaci, Ukrajinci, Rusini i sve ostale manjine, a našao se i poneki Židov. Najveći udarac Domobranstvu je nanio u jesen 1944. Ante Pavelić, kada je nakon neuspjelog puča postreljao veći broj domobranskih časnika, dio umirovio, a dio je spašavajući živu glavu na ramenima prebjegao partizanima. U proljeće 1945. domobranske jedinice ukomponirane u HOS povlače se u Austriju gdje prolaze kalvariju Križnog puta, kada je najveći dio domobrana izgubio živu glavu.

U Domovinskom ratu, krajem 1991. Domobranstvo HV-a postaje zamjena za nestalu TO. Prvi zapovjednik general Zvonimir Červenko ustrojava niz jedinica koje doslovce brane kućni prag. Postrojbe su bile na razini pukovnija, bojni i satnija. Sudjeluju u svim većim akcijama, uključujući Bljesak i Oluju. 2003. preustrojem HV-a, Domobranstvo kao dio hrvatske vojničke tradicije nestaje.