Vatikan ekskomunicirao svećenice

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Vatikan ekskomunicirao svećenice

Nedavno smo pisali o ženama koje su se zaredile za svećenice. Riječ je o sedam žena koje je na austrijskom dijelu Dunava zaredio od Vatikana nepriznati argentinski biskup Braschi. Nije trebalo dugo kako bi Vatikan svećenicama zaprijetio nekada najgorom mogućom kaznom, ekskomunikacijom, zbog koje vas nekada ni rođena majka ne bi pogledala, a danas se uglavnom svodi na simbolički akt. S nešto kašnjenja Vatikan je ispunio obećanje.


Prijetnja koju je Vatikan uputio zbilja se ostvarila, doduše ne u roku u kojem je rečeno da će se dogoditi. Prijetnja ekskomunikacijom  bila je upućena svećenicama koje su se zaredile krajem lipnja ove godine zbog protesta prema seksističkim kanonskim zakonima katoličke crkve. Kako je poznato da Vatikan ne prihvaća žene kao svećenice, a niti priznaje argentinskog biskupa koji je vodio zaređenje i koji je već odavna na sebe navukao osudu crkve, bilo je jasno kako će do ekskomunikacije zasigurno doći. Jedino pitanje bilo je kada.
Sedam svećenica trebalo je biti izopćeno još 22. prošlog mjeseca, budući da im je 10. srpnja ponuđen rok od 12 dana u kojem se moraju ispričati i okajati svoje grijehe. Kako to dotične nisu učinile, Vatikan je jučer preko njemačkog kardinala Josepha Ratzingera  (papina desna ruka i čelni čovjek vatikanske kongregacije za pitanje vjere)  izjavio: "Budući da  te žene ... nisu dale bilo kakav znak popravljanja ili
pokajanja za najozbiljniji prijestup koji su počinile ... izazvale su
ekskomunikaciju". I tako i bi, jedino se nije dogodilo na vrijeme, što mnogi smatraju simptomatičnim za trenutno stanje u katoličkoj crkvi, uglavnom uzrokovano teškom bolešću pape Ivana Pavla II. Isti kažu kako se to stanje ponajviše očitava nedovoljno jasnom vizijom sklada crkve s nekim novim vremenima, koja ne samo da dolaze nego su već i došla, a stvari, teorije, ideje i prijedlozi u Vatikanu još uvijek nisu posloženi. Dokaz za to je činjenica da je ekskomunikacija nekada značila smrt izopćenika  na svim, ne samo društvenim, već i životnim poljima, a sada je to stvar koju se ni ne primjećuje i koja ne pravi nikakve smetnje u normalnom životu.
Istaknuto je kako se u Vatikanu ipak nadaju da će ekskomunicirane žene, četiri Njemice, dvije Austrijanke i jedna Amerikanka, pronaći vjeru i vratiti se na pravi put.