Opasni ljudi

miro@lupiga.com

14. ožujka 2002.

Opasni ljudi

Ljudi opasni po mobilne telefone U nedavnom istraživanju, čije rezultate donosi britanski Sunday Express, tvrdi se da se u Velikoj Britaniji sedmično uništi čak 10.000 mobilnih telefona. U zahtevima za odštetu od osiguravajaućih društava navode se i slučajevi kao što su padanje mobitela u sveži beton, nehotično ispiranje ovih uređaja prilikom vršenja velike nužde u toaletima, a takođe se traže i nadoknade za ukradene, izgubljene i oštećene mobitele. Takođe, mobitele gaze teški kamioni, padaju sa petog kata, upadaju u kanalizacijone odvode i slučajno se izbacuju sa kućnim smećem. Najneobičniji način koji je prijavljen je je onaj kada je vlasnik mobitela slučajno na roštilju ispekao svoj uređaj, odmah pored kobasica
Ljudi opasni po mobilne telefone
U nedavnom istraživanju, čije rezultate donosi britanski Sunday Express, tvrdi se da se u Velikoj Britaniji sedmično uništi čak 10.000 mobilnih telefona. U zahtevima za odštetu od osiguravajaućih društava navode se i slučajevi kao što su padanje mobitela u sveži beton, nehotično ispiranje ovih uređaja prilikom vršenja velike nužde u toaletima, a takođe se traže i nadoknade za ukradene, izgubljene i oštećene mobitele. Takođe, mobitele gaze teški kamioni, padaju sa petog kata, upadaju u kanalizacijone odvode i slučajno se izbacuju sa kućnim smećem. Najneobičniji način koji je prijavljen je je onaj kada je vlasnik mobitela slučajno na roštilju ispekao svoj uređaj, odmah pored kobasica