Jesi za malo zabave?

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Jesi za malo zabave?

Slike dobro poznate iz američkih filmova, kada mušterija na ulici u svoj automobil uzima prostitutku, u Los Angelesu bi uskoro mogla nestati. Uzrok tome je prijedlog zakona koji predviđa hapšenje onoga koji zatraži uslugu prostitutke, a uhićenje sa sobom povlači i oduzimanje mušterijinog automobila, prvo na određeni vremenski rok, a potom i trajno. Prijedlog je to koji se definitivno kosi sa ljudskim slobodama, a baš slobode ponos su Amerike.
U Gradskom vijeću Los Angelesa uskoro će se glasati o prijedlogu sasvim restriktivnog zakona. Riječ je o prijedlogu koji na neki način regulira potražnju, a samim time i ponudu prostitucije. On predviđa uhićenje svake motorizirane osobe koja zatraži uslugu ulične prostitutke. No, prijedlog ne predviđa samo jednostavno uhićenje, već i nešto što prekršitelju može preokrenuti cijeli život.
Uvjeren sam da ste u američkim filmovima vidjeli na koji način se "kupe" ulične prostitutke;  sa svojim automobilom stanete sa strane i bacite se u pregovore. Upravo automobili su glavna meta spomenutog prijedloga zakona, jer on dopušta policiji zapljenu uhićenikovog automobila, i to u roku od nevjerojatnih 30 dana. U slučaju da ista osoba ponovno napravi istu stvar, automobil mu se oduzima na dvostruki rok, dakle 60 dana. Daljna potraga za zabavom, nakon dvije zapljene, predviđa trajno oduzimanje nesretnikovog limenog ljubimca. Tu je sada već riječ o oduzimanju privatnog vlasništva, što svakako ulazi u sferu Ustava i ljudskih sloboda, kojima se baš Amerikanci diče još od slavne Deklaracije o nezavisnosti. No, o tome mi nećemo.
Predlagatelji zakona očekuju bujice pritužbi organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali svejedno smatraju kako će se o zakonu glasati u roku od 90 dana. Uzor za ideju našli su u dva kalifornijska grada, Oaklandu i Sacramentu, koji su usvojili sličan prijedlog zakona.