Himalajska jezera

Vuk

14. ožujka 2002.

Himalajska jezera

U svijetu postoje tisuće planinskih udolina na više od 5 tisuća metara visine s ledenjačkim jezerima koja se stalno povećavaju. Jezera planinskog lanca Himalaja nastala otapanjem ledenjaka prijete izljevanjem
Ako se ubrzo nešto ne poduzme, nešto više od 40 ledenjačkih jezera planinskog lanca Himalaja na području Nepala i Butana mogla bi se preliti preko obala i ugroziti nizvodna naselja. Riječ je o ledenjačkim jezerima nastalim zbog otapanja ledenjaka. Proces je naravno, ubrzan globalnim zatopljenjem. Opasnost se svake sezone povećava nakon monsunskih kiša, a vodu za sada zadržavaju nakupine leda i taloga nastalih u doba pune površine ledenjaka. Smatra se da bi posljedice bile katastrofalne jer stanovnici nizvodnih naselja ne bi bili na vrijeme obaviješteni o izljevanju. Kako pokazuje UN-ovo istraživanje ovo nisu jedina takva jezera, a poplave iz jezera u prošlosti su se događale svakih 500 godina. Od 1935. u Tibetu je bilo 12 poplava iz takvih jezera, a u Peruanskim Andama se 1970. nakon potresa iz takvih jezera izlila voda nakon čega je stradalo 60 000 ljudi.