Evo što Hrvatima obećavaju ujedinjene stranke oporbe

Ivan Kegelj

23. studenog 2010.

Evo što Hrvatima obećavaju ujedinjene stranke oporbe

Ujedinjena oporba objavila je deklaraciju koja biračima daje na uvid što kani učiniti ukoliko dođe na vlast. Na ovom mjestu imate priliku upoznati se s obećanjima što ih daju SDP, HNS, IDS I HSU, a kad se u ista uputite ostaje vam dobro promisliti pa zaključiti radi li se o objektivnim i dostižnim ciljevima. Ukratko, objavljujući odluku o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore, stranke takozvane Kukuriku koalicije tvrde da su spremne suočiti se s morem problema u koje je državu doveo vladajući HDZ. Evo njihovih rješenja
 


Može li kukurikanje probuditi Hrvatsku?

Mi, predsjednici političkih stranaka bliskih svjetonazora i sličnih programa, objavljujemo odluku svojih stranaka o stvaranju izborne koalicije i zajedničkom izlasku na predstojeće izbore zastupnika za Hrvatski sabor, s ciljem izborne pobjede i sastavljanja koalicijske vlade. Sastavni dio ove Zajedničke izjave je Programska izjava „Savez za promjene“, kojom utvrđujemo načela i vrijednosti na kojima ćemo temeljiti i provoditi zajednički koalicijski program i provedbene politike.

1. Hrvatska je u gospodarskoj, političkoj i društvenoj krizi. Model upravljanja državom na temelju populističke i koruptivne distribucije posuđenoga, a ne zarađenoga novca, stvorio je krizu. Ali, tako dalje ne može. Ne može, jer ogromna većina hrvatskih građana više nije spremna odricati se svojih prihoda u korist šačice privilegiranih. Ne može, jer je svjetska financijska i gospodarska kriza sasvim razotkrila i uzdrmala temelje održavanja sadašnje vlasti na posuđenom novcu kojega uskoro neće biti, niti će ga osiromašena i opljačkana Hrvatska moći vraćati. Hrvatski građani više nisu spremni gledati kako se jedna za drugom propuštaju prilike društvenoga, gospodarskoga i političkoga oporavka zemlje.

2. Danas su opći interes i javna potreba za promjenom potrošenoga modela gospodarskoga i društvenoga razvoja veći nego ikada do sada. Koalicija na vlasti svakim se danom sve više zapliće u mrežu vlastite nesposobnosti i bezidejnosti u definiranju strateške vizije razvoja društva i pokretanju gospodarskoga oporavka. S jedne strane, nude populistička rješenja, kupuju lažni socijalni mir i izbornu potporu javnim novcem, a s druge strane guraju građane u sve dublji bezdan osobnoga preživljavanja. Ničim ne pokazuju da se žele, niti mogu obračunati s problemima koje su sami stvorili. Zato je promjena takve vlasti postala sve poželjnija i sve potrebnija - postala je opći javni interes.

3. Mi, stranke bliskih svjetonazora i sličnih programa - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Hrvatska narodna stranka- liberalni demokrati (HNS), Istarski demokratski sabor (IDS) i Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) - odlučili smo stvoriti izborno zajedništvo i na temelju svojih postojećih političkih programa i konkretnih politika ponuditi zajednička rješenja prihvatljiva većini hrvatskih građana. Umjesto oporbene kritike, mi imamo oporbena rješenja za novu zaposlenost i gospodarski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja temelje se na tri osnovna stupa - snažni gospodarski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, manja i učinkovitija državna potrošnja i mijenjanje sustava društvenih vrijednosti. Njima naše stranke čine odlučan iskorak političko-programskoga i operativnoga karaktera, koji pokazuje da smo upravo mi ona djelatna politička alternativa, koja će aktivno utjecati na javne događaje. Pokazujemo da smo savez za promjene, da smo snaga koja će pokrenuti nacionalnu energiju stvaranja boljega života u boljoj Hrvatskoj.

4. Naša koalicija nudi međusobno povezane i međuovisne konkretne programe i politike strukturnih promjena i gospodarskoga oporavka, s konačnim ciljem rasta životnoga standarda građana. Sve politike i programe istovremeno ćemo provoditi u tri faze - sanacija postojećih naslijeđenih problema, pokretanje novoga stvaralačkoga ciklusa i korištenje novostvorenih vrijednosti po novim načelima. Naš model i naši programi gospodarskog razvoja temelje se na sljedećim osnovnim točkama:

• Rast BDP-a i zapošljavanja na temelju novoga investicijskoga ciklusa, rasta proizvodnje i konkurentnosti, nove industrijalizacije, izvoza i domaće potražnje

• Održivi rast proračunskih prihoda, uz dovođenje proračunskih rashoda u sklad s fiskalnim kapacitetima i razvojnim potrebama, posebno troškova javne uprave, materijalnih troškova, subvencija i transfera lokalnoj samoupravi

• Snažno ulaganje u znanje i obrazovanje, kao bitnih čimbenika gospodarskoga i društvenoga razvoja zemlje

• Uklanjanje korupcije iz svih tijela javne vlasti i konačna uspostava djelotvornoga i pravednoga pravosuđa, učinkovite državne uprave i odgovornoga upravljanja javnim poduzećima.

• Reforma poreznoga sustava u smjeru većega oporezivanja prihoda od imovine i kapitala, te uvođenja socijalno pravednog poreznoga sustava, uz poticanje investiranja i reinvestiranja

• Konsolidacija javnih financija, uz osiguranje uvjeta za smanjivanje nelikvidnosti i uredni platni promet

• Decentralizacija financijskih prihoda i povećanje ovlasti lokalne samouprave, te uravnoteženje regionalnoga razvitka

• Usklađivanje ciljeva i osnovnih poluga razvoja, kao što su energetika, prometna infrastruktura, zaštita okoliša, proizvodnja hrane, turizam i obrazovanje, s učinkovitim korištenjem EU fondova koji nam stoje na raspolaganju upravo u ovim područjima

• Zaštita radničkih prava i prava na poštenu plaću za pošteni rad, povećanje konkurentnosti tržišta rada, te održavanje sustava socijalne skrbi u funkciji osiguranja jednakih šansi za najosjetljivije skupine društva

• Unapređenje cjelokupnoga mirovinskoga sustava uklanjanjem nedostataka i nepravdi, te uvođenje dugoročno primjenljivih kriterija za stjecanje i ostvarivanja mirovinskih prava.

• Uspostava i održavanje solidarnoga, učinkovitoga i svima dostupnoga zdravstvenoga sustava

5. Više nitko ne vjeruje da je sadašnja vlast, koja je proizvela krizu gospodarstva i krizu društva, sposobna ponuditi i provesti potrebni oporavak. Stoga su parlamentarni izbori nužni što prije. Radnici koji su izgubili radna mjesta, potplaćeni i neplaćeni radnici i svi oni ugroženoga životnoga standarda i položaja u društvu, od izbora očekuju samo jedno - promjene društvenih i gospodarskih vrijednosti u korist rada i stvaranja, a ne profita i dijeljenja po kriterijima političkoga i osobnoga interesa. Sve dok u Hrvatskoj ima nepravde, nesigurnosti i nejednakosti, naša izborna koalicija bit će oslonac i zaštita za sve one koji su zapostavljeni i koji su loše prošli u teškom tranzicijskom srazu rada i kapitala. Rješenja koja predlažemo čine našu zajedničku političku opciju prirodnim partnerom za niz društvenih skupina - radnike, društveno odgovorne poduzetnike, mlade, umirovljenike, poljoprivrednike. Tako jačamo naš potencijal potreban za koaliciju s hrvatskim građanima, jednako kao i za našu zajedničku predizbornu koaliciju.

6. U novim povijesnim uvjetima globalne svjetske utakmice, članstvo u Europskoj uniji osigurava Hrvatskoj političku, gospodarsku i društvenu stabilnost. U tom globaliziranom svijetu, mi ćemo se zalagati za Hrvatsku koja će biti ravnopravna članica Europske unije i jamac mira i stabilnosti u našem dijelu Europe. Jamčimo da ćemo u europskoj obitelji Hrvatsku učiniti gospodarski razvijenom i konkurentski pripremljenom. Tako ćemo na najbolji način osigurati ravnopravni i razmjerni utjecaj Hrvatske u institucijama Europske unije, uz istovremeno očuvanje temeljnih odrednica hrvatskoga nacionalnoga identiteta, tradicije, kulture, jezika i prirodnih i društvenih vrijednosti na kojima je hrvatsko društvo održavalo svoju samostojnost tijekom povijesti. Kao stranke koje su u hrvatsku politiku unijele europsku ideju i započele europske procese, bit ćemo odlučni u obrani ljudskih i nacionalnih interesa novog doba - socijalne osjetljivosti, solidarnosti, sigurnosti, društvene odgovornosti, demokracije, stvarnoga suvereniteta, ljudskoga dostojanstva, pravde, napretka i općega dobra.

7. Pred nama su izbori sa svrhom. Treba odlučiti kakvu Hrvatsku želimo. Hrvatski građani suočeni su s temeljnim političkim izborom - izborom između naše vizije progresivne Hrvatske u kojoj građani i institucije rade zajedno na rješavanju najvećih razvojnih izazova i nazadne Hrvatske u kojoj je budućnost države i građana prepuštena pojedinačnim interesima nekolicine na vlasti. Mi smo odlučni stvarati uvjete za poštenije i sigurnije društvo, uvijek stavljajući u prvi plan interese i očekivanja građana. Jednako kao što Hrvatskoj treba gospodarski oporavak, treba joj i društveni oporavak radi afirmacije do sada odbacivanih društvenih vrijednosti - rada, stvaranja, znanja, obrazovanja, izvrsnosti, odgovornosti, dijaloga, solidarnosti, socijalne osjetljivosti, poštenja, uređenoga društva, pravne države i vladavine prava.

8. Mi - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS), Istarski demokratski sabor (IDS) i Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) - ovime objavljujemo našu odluku o stvaranju predizborne koalicije za zajednički izlazak na predstojeće izbore za Hrvatski sabor i formiranju zajedničke vlade lijevoga centra. Naša koalicija poručuje - ovako dalje ne ide, ne može više po starome! Vrijeme je, izaberimo promjene - na bolje!