PISMO IZ 1941. GODINE: Franjevci ne smiju biti ustaše!

Lupiga.Com

10. travnja 2017.

PISMO IZ 1941. GODINE: Franjevci ne smiju biti ustaše!

„Bolji poznavatelji povijesnih prilika na ovim prostorima zasigurno su više puta pročitali Upute što ih je Uprava Franjevačkog reda iz Rima poslala svim franjevcima hrvatskog govornog područja u vihoru Drugog svjetskog rata 24. srpnja 1941. To je jedna od rijetkih svijetlih točaka iz tog vremena na ovim prostorima kad su u pitanju vjerske zajednice, posebno vodstva vjerskih zajednica“, piše portal Prometej.ba, objašnjavajući kako je prevladavajuća struja u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj ostala vjerna tim uputama, prepoznavši na vrijeme monstruoznost ustaške ideologije.

Kao primjer toga navode se izjave i pisma čelnih franjevaca Bosne Srebrene za vrijeme Drugog svjetskog rata, fra Anđela Kaića i fra Krunoslava Misila kao i uglednih franjevaca poput fra Josipa Markušića, fra Vitomira Jeličića, fra Alojzija Mišića, fra Bone Ostojića i brojnih drugih. Navodi se i slučaj fra Tomislava Filipovića koji je podržavao ustašku vlast te je izbačen iz Reda.

Franjevci
U pismu se u deset točaka franjevce upućuje na pravila ponašanja (FOTO: Facebook)

Prometej, simptomatično na 10. travanj, dan osnivanja Nezavisne Države Hrvatske, donosi pismo generala Franjevačkoga reda fra Leonarda Bella, datirano s 18. kolovoza 1941. godine. U pismu se u deset točaka franjevce upućuje na pravila ponašanja. A na ovom mjestu donosimo neke dijelove pisma.

- Razborito ali odlučno nastojati, da se provede zaključak provincijalnog sastanka u Zagrebu od 10-12. juna prema kojem nijedan franjevac ne smije biti učlanjen u Ustaškom hrv. Pokretu“

- Sa svom odlučnošću nastojati, da se franjevci bave samo duhovnim i svećeničkim poslovima, a svjetovne i političke poslove da prepuste svjetovnjacima i njihovoj odgovornosti.

- Franjevci ne smiju imati nikakva udjela u progonima Srba i Židova, u oduzimanju njihovog imetka, pokretnog ili nepokretnog, u iseljavanju Srba u Srbiju i naseljavanju Hrvata u dosadašnjim srpskim naseljima.

- Ni franjevačke župe, ni samostani ni provincije ne smiju primati na dar ni kupovati ni pokretna ni nepokretna dobra, koja su prije rata pripadala Srbima i Židovima.

- U koliko budu u stanju, neka oci provincijali i ugledniji franjevci ulože sve sile kod vlasti i vodećih ljudi u današnjoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, da se ne čine osvete, da se ne progone nevini, da se ne oduzimlje imetak i ne vrši nasilno preseljavanje Srba iz njihovih dosadašnjih postojbina.

- Gdje se god pruži prilika, neka franjevci uzimaju u zaštitu progonjene Srbe i Židove i pred narodnim masama i pred državnim vlastima. U koliko mogu neka oci provincijali i samostanske starješine oprezno i skrovito, i materijalno pomažu progonjenu i potrebnu braću Srbe.

- Sa franjevačkih župa, gdje su katolici izmiješani sa Srbima i drugim inovjercima valja ukloniti dušobrižnika (župnike i kapelane) koji su naprasiti i nerazboriti, i na njihovo mjesto postaviti zrele ljude, dobre i oprezne.

„Neka nam ovo bude poticaj i u današnjim turbulentnim vremenima, kada se religija instrumentalizira u nacional-političke svrhe, a vjerske vođe se nameću kao nacionalni lideri spremni da započnu čak i rat protiv 'neprijatelja'“, zaključuje se u tekstu na Prometeju, koji u cijelosti možete pročitati na ovom linku.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: blin.ba