Likovni motivi

Vincent

14. 03. 2002.

Motiv je ono što slika i kip predstavljaju. Slike i kipovi su vizualni dokumenti o životu. Služi da slikari i kipari izraze svoj likovni osjećaj uz pomoć crte, boje i oblika. Svaki slikar odabire motiv koji odgovara njegovoj likovnoj specijalizaciji. Kao s umjetnicima tako je i s epohama: svaka bira onaj motiv koji odgovara njezinu karakteru. U pretpovijesti imamo bizona, U Asiriji lava, u Grčkoj konja, u rokokou mačku. Uzmimo npr. neki motiv i pratimo ga kroz povijest i svaka epoha ga razrađuje na svoj specifičan način. Izbor motiva ovisi i o karakteru likovnog materijala. Razni majstori ugljena ili akvarela odabiru takve motive na kojima će njihova tehnika govoriti punim svojim mogućnostima. Sve oko nas što vidimo okom može biti likovni motiv. Kada se odnosi na čovjeka može biti glava, portret, autoportret, karikatura, figura i akt. U odnosu na životinju je animalizam, a kada predstavlja mrtve životinje, biljke i predmete, onda je mrtva priroda. Motiv prirode naziva se pejzaž, a unutrašnjosti raznih zgrada interijer.