Karikatura

Vincent

14. 03. 2002.

Namjerno deformiranje stvarnosti naglašavanjem nekih određenih karakterističnih obilježja osoba, pojava ili događaja. Svrha je da se postigne dojam smiješnog. Po svojoj formi može biti groteskna, a po ideji satirična. Glavna karakteristika karikature je komično ili čak podrugljivo iskrivljavanje stvarnosti isticanjem slabosti i mana pojedinca. Većina karikatura ostaje na razini duhovite ilustracije, a tek manjim dijelom ona doseže viši kvalitet likovnog ostvarenja. Vrlo rijetko se pojavljuje u kiparstvu i slikarstvu, njezina je sfera crtež i reproduktivna grafika. Karikaturu možemo podijeliti na psihološku i društveno političku. Tema psihološke karikature je pojedinac sa svojim manama i slabostima dok je kod druge kritika društvene stvarnosti. Za njen razvoj vrlo je značajno osnivanje humorističnih časopisa. Neki od naših značajnijih karikaturista su: S.Puntarić, R.Stipković, O.Reisinger, I.Voljevica.