Glazbeni instrumenti ili ne, u islamu

Ivor Car

10. 01. 2003.

Slučajno naletih na ovu meni dosada potpuno nepoznatu tematiku, pa rješih da s njom ukratko i površno upoznam svekoliko Lupigino čitateljstvo, kao što s njom upoznah i samoga sebe.
Iako Kuran, sveta muslimanska knjiga ne spominje glazbene instrumente niti govori bilo što o njihovoj upotrebi, odnosno upravo zbog toga što se u Kuranu ne spominju, u muslimanskom svijetu različite su interpretacije o tome koji su dopušteni, a koji nedopušteni glazbeni instrumenti.
Neki islamski učitelji mišljenja su da instrumenti nisu bitni, već je bitno samo da pjesma sadrži islamsku tematiku i tada se ona može uglazbiti koristeći bilo koju vrstu instrumenata. Neki drugi ne misle tako, pa kažu kako muslimani smiju koristiti isključivo udaračke instrumente, dok se žičani i puhački instrumenti moraju izbjegavati. Neki opet poučavaju da se svi instrumenti ne smiju koristiti osim defa, koje su dozvoljene. Četvrti tvrde kako se instrumenti uopće ne smiju koristiti jer su jedan od uzroka zavođenja ljudi sa pravoga puta i uzrok ismijavanja Alaha. Peti su pak mišljenja kako je korištenje svih instrumenata dozvoljeno, a jedino izvjesno je kako se vodeći teolozi islamskoga svijeta nikada neće složiti po ovom pitanju.