Donorska kartica

Secret

14. 03. 2002.

Da li ste ikada razmišljali o darivanju svojih organa nakon smrti? Da li ste razmišljali o tome koliko ljudi svakodnevno umire u nesrećama a koliko ih umire radi otkazivanja organa?
I koliko bi tih iznenadnih smrti moglo spasiti života ovih drugih da su na vrijeme razmišljali o tome?
Transplantacijska medicina počela se razvijati početkom prošlog stoljeća no ozbiljniji razvoj se bilježi 1957. godine kada je presađen prvi bubreg u Svijetu te 1967. kada je presađeno prvo srce. U Hrvatskoj, prvi je bubreg presađen 1977. godine, srce 1988. godine, jetra 1990. godine a gušteraća 1993.
Danas se uz korištenje imunosupresiva (lijekova koji otežavaju odbacivanje netom presađenog organa) i kvalitetnim izborom donatora putem tipizacije tkiva transplantacije obavljaju gotovo 100% uspješno.
Krajem devedesetih godina u Hrvatskoj nekolicina je liječnika
osnovala neprofitnu humanitarnu organizaciju Hrvatsku donorsku mrežu, koja pokušava popularizirati problem deficita raspoloživih organa za transplantaciju.
Deficit najbolje možemo predočiti anketom koju je 2001. godine proveo “Jutarnji list” sa pitanjem da li bi darovali svoje organe, kada je 72% pučanstva odgovorilo sa NE, a tek neznatnih 6% sa DA! Najčešći razlozi su bili da uopće nisu razmišljali o tome, da nisu dovoljno informirani, da nisu dovoljno zdravi, te da ne znaju da li se to kosi sa njihovom vjerom. Sada je potrebno napomenuti da svaka vjera potiče, ohrabruje i prihvaća doniranje organa, ili to pak ostaje predmet osobne odluke, osim kod Roma koji doniranje u potpunosti ne prihvaćaju, te kod Jehovinih svjedoka gdje organ prije transplantacije u potpunosti treba biti ispran od krvi.
U slučaju da posjedujete donorsku karticu, koja je dokaz vašeg osobnog izbora za doniranje organa, u slučaju Vaše smrti odluku ipak donosi osoba koju ste naveli na donorskoj kartici.
Dakle, vrlo je važno razgovarati sa Vašim bližnima o Vašoj odluci.
Da bi nekome darovali Vaš organ, potrebno je dokazati potpunu moždanu smrt: (1) smrt cijelog mozga, uključivši i moždano deblo i (2) potpunu ireverzibilnost takvog stanja.
Više o donorskoj kartici možete saznati na adresi www.hmd.hr, a ako Vam se ne da prolaziti kroz taj postupak ja ću Vam je rado nabaviti.
Ne bojte se zlouporabe, jer je ovim putem nemoguća i spasite nečiji život.Papa Ivan Pavao II:
“Oni koji vjeruju u Isusa Krista koji je žrtvovao svoj život za sve nas, moraju prihvatiti potrebu za raspolaganje organima za presađivanje kao izazov svojoj plemenitosti i bratskoj ljubavi”.