Apokaliptički motivi

Vincent

14. 03. 2002.

Apolaliptički motivi su vizije, simboli i fantastični prikazi preuzeti iz "Apokalipse" u kršćansku ikonografiju. Likovno se obrađuju već u ranom Srednjem vijeku u mozaiku, kao minijature u liturgijskim knjigama, na tapiserijama i često u grafici. Jedan od najstarijih motiva je Majestas Domini (Krist ne prijestolju) prikazan u mozaiku crkve S.Vitale u Raveni (VI st.). To je vrlo učestali motiv i javlja se u karolinškim rukopisima (Biblija Karla Ćelavog) i kao reljef u lunetama na portalima francuskih crkava XII st. Apokaliptičke tema su prikazivali braća Van Eyck, H.Bosch, A.Durer (drvorezi). Kod nas je Ivan Ranger sredinom XVIII st. izradio crkvenu fresku u Lepoglavi - Starci Apolalipse, a u novije vrijeme to su bili B.Čikoš-Sesija i Lj.Babić.