UZ PRIJETNJU SUDOM: Priznajte da su djeca koja ne pohađaju vjeronauk diskriminirana i dajte im alternativu

Ivor Car

13. srpnja 2012.

UZ PRIJETNJU SUDOM: Priznajte da su djeca koja ne pohađaju vjeronauk diskriminirana i dajte im alternativu

U jeku crkvene propagande protiv umjetne oplodnje, Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog porimanja svijeta, Protagora, pokrenula je pravnu bitku zbog diskrimacije učenika osnovnih škola koji ne prakticiraju vjeronauk, a nije im dana alternativa. U tijeku je pokušaj mirnog rješavanja spora, a ukoliko vlast ne pristane na takvo rješenje, u sudskom postupku Protagora će tražiti da sud utvrdi kako Nastavi plan i program diskriminira učenike koji zbog druge vjere, svjetonazora ili drugog uvjerenja ne pohađaju vjeronauk, koji im se nameće kao jedina opcija


Trenutno jedina opcija - katolički vjeronauk (FOTO: Lupiga.Com)

Zahtjev za mirno rješavanje spora radi utvrđivanja i spriječavanja daljnje diskriminacije učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk, Protagora je preko poznate odvjetnice Vesne Alaburić, ovog tjedna podnijela zagrebačkom Županijskom državnom odvjetništvu. O tome su, s obzirom da bi u sudskom sporu bili tuženi Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, obavješteni i premijer Zoran Milanović te resorni ministar Željko Jovanović, ali i pučki pravobranitelj Jurica Malčić, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, šefica UNICEF-ovog ureda u Hrvatskoj Lora Vidović te šef delagcije Europske unije u Hrvatskoj Paul Vandoren.


"Diskriminacija je stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe zbog njezine vjere, političkog ili drugog uvjerenja" (FOTO: wisse.dradio.de)

U sljedećih nekoliko rečenica u Protagori su ukratko objasnili zašto su osnovnoškolci koji ne pohađaju vjeronauk diskriminirani.

„Nastavnim planom i programom za osnovnu školu (NPPOŠ) utvrđeno je da se 'izborna nastava odnosi na učenikov osobni izbor određenoga nastavnog predmeta iz ponude nastavnih predmeta kao izbornih odgojno-obrazovnih sadržaja u školi. Izborni nastavni predmet postaje obvezni nastavni predmet u školskoj godini u kojoj se učenik za njega opredijelio. O učenikovom izboru i obveznosti pohađanja izborne nastave potrebno je obavijestiti roditelje/skrbnike. Svrha organiziranja izborne nastave je omogućivanje slobode u kreiranju odgojno-obrazovnoga procesa, proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes.' Izborna nastava, prema tome, mora biti organizirana tako da ponuda nastavnih predmeta svakom učeniku omogući izbor nekog od ponuđenih izbornih predmeta. NPPOŠ utvrđuje da je vjeronauk izborni predmet. NPPOŠ posebno uređuje samo program katoličkog vjeronauka. Prema tome, ne postoji ponuda nastavnih predmeta koja bi svim učenicima, bez obzira na religijsko opredjeljenje odnosno svjetonazor, omogućila odabir odgovarajućeg izbornog predmeta. Učenici koji ne odaberu katolički vjeronauk (odnosno vjeronauk, ako je organizirana nastava i drugih, ne-katoličkih, vjerounauka) ostaju bez nastave. Diskriminacija je stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe zbog njezine vjere, političkog ili drugog uvjerenja, ili pak razloga koji se smatra rasnom diskriminacijom u općem smislu riječi. Učenici koji ne žele odabrati (katolički) vjeronauk kao izborni predmet zbog svojih vjerskih, svjetonazorsih i/ili drugih uvjerenja stavljeni su u nepovoljniji položaj u odnosu na učenike koji pohađaju vjeronauk. Oni određeni broj sati provode u školi bez ikakvih odgojno-obrazovnih sadržaja. Ti su učenici, prema tome, diskriminirani u smislu Zakona o suzbijanju diskriminacije.“


O postupku je obavješten i dvojac Milanović - Jovanović (FOTO: Arhiva)

Ukoliko dođe do sudskog postupka, tužitelj će zahtjevati utvrđenje činjenice „da su Nastavnim planom i programom za osnovnu školu diskriminirani učenici koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet“. Pored toga, tražit će se i „poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja tako da se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obveže NPPOŠ dopuniti predmetom alternativnim vjeronauku i osigurati izvođenje nastave tog predmeta“.


Djeca koja ne pohađaju vjeronauk ostavljena su bez nastave (FOTO: Fratz)

Na koncu u ovom zahtjevu, kojeg možete vidjeti na ovom linku, iz Protagore navode: „Svjesna da će poduzimanje radnji kojima se diskriminacija uklanja uzrokovati srazmjerno velike troškove, PROTAGORA izražava spremnost mirno riješiti spor pod sljedećim uvjetima: da nadležno tijelo Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Vlada RH) potvrdi/prizna čijenicu diskriminacije učenika koji zbog vjere, svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet; da se utvrdi obveza žurne dopune Nastavnog plana i programa za osnovnu školu predmetom alternativnim vjeronauku i da se utvrdi primjereni rok za osiguranje izvođenja nastave toga predmeta.“. Kako će na ovo reagirati Županijsko državno odvjetništvo bit će poznato već ubrzo.

Lupiga.Com