Rent-a-TV

iksx@lupiga.com

14. ožujka 2002.

Rent-a-TV

U domovima je živo, tamo se uvijek nešto događa. Tamo se mogu kupiti parfemi, trava, rublje, mobiteli, kartice, filmovi, a ponuda se svakodnevno i širi. Šta je novog u životu jadnih studenata?
Gotovo smo svi nekad bili studenti, a zasigurno smo svi proveli dio vremena ležeći u nečijoj sobi gubeći mladost. Kad netko kaže da nije bio u jednom od domova obično dobije pogled. Kako to? A svatko je bio bar u nekom domu, a kako za domove vrijedi jednadžba bio u jednom vidio sve, svi dakle znaju šta su domovi i kakvim su pritiscima izloženi studenti u domovima, popularno domaši.
Od nedavno se ponuda u domovima zahvaljujući jednoj poduzetničkoj ideji obogatila za jedan multimedijalni sadržaj. Na domovima (valjda svim, ja vidio na jednom) su se pojavili oglasi u kojima se studentima nudi iznajmljivanje televizora s teletextom po cijeni od 25 HRK po danu. Iznajmljivanje na duže vrijeme je i povoljnije. Za tri dana se plaća nekih 70 HRK, a mjesečno iznajmljivanje košta 300 HRK. Televizori se mogu rezervirati unaprijed, pozivi se svakodnevno primaju od 9 do 19 sati, a vrši se i dostava na sve katove u vremenu od 19 do 20 sati.
Zahvaljujući ovoj privatnoj poduzetničkoj inicijativi našim domašima po domovima je omogućeno uživanje u programima HTV-a i svih ostalih dostupnih TV- kuća. Najviše su profitirali stanari elitnih domova u studentskim košnicama na Cvjetnom i Savi jer oni mogu uživati u bogatom izboru i stranih programa koje mogu pratiti zahvaljujući vizionarstvu uprava u ta dva doma u kojima postoje instalacije za prijam kabelskih programa. Oni sa Šare i Moše i sa iznajmljenim dalekovidnicama neće vidjeti dalje od OTV-a jer nema kabelske. U onom petom domu nisam nikad gledao TV-e, ali mi se čini da će i bez kabeleske zbog nadmorske visine na kojoj se nalazi (oko 300 i nešto m), bar vidjeti slovenske programe.
Uz TV se isporučuje i daljinski.