Prva fotka

Vuk

14. ožujka 2002.

Prva fotka

Heliogravura Nicephorea Niepcea iz 1825. prvi je fotografski otisak na svijetu. Taj fotografski dokument, reprodukcija je nizozemske gravure iz XVII stoljeća koja prikazuje muškarca kako vuče konja. Na početku prodaje Kolekcije Jammes u četvrtak, na dražbi u pariškom Sotheby'su Francuska nacionalna knjižnica ostvarila je pravo prvokupa
Francusko Ministarstvo kulture ovaj dokument je prije nekoliko dana proglasilo nacionalnim blagom i zabranilo njegov izlazak iz zemlje. Na taj način velikim kolekcionarima, prvenstveno iz Sjedinjenih
Američkih Država, koji su se nalazili u Sotheby'sevoj galeriji Charpentier onemogućeno je da licitiraju za fotografiju. Koristeći pravo prvokupa Francuska nacionalna knjižnica na taj način ima prednost pred najvećom mogućom ponudom na ovoj dražbi, a omogućila je isto tako da postane dio javne kolekcije. Niepceov (1765.-1833.) pokušaj procijenjen je na iznos između 500 i 750.000 eura i ta bi cijena sigurno bila dosegnuta da je fotografija ponuđena na prodaju nekom stranom bogatašu. Bez beda.