Neće ići

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Neće ići

Jučer je Vatikan zaprijetio najvećom mogućom prijetnjom, ekskomunikacijom. Prijetnja se odnosi na sedam žena, koje su se prošli mjesec iz protesta protiv seksističkih crkvenih zakona, odlučile zarediti.
Na jednom brodu na austrijskom dijelu Dunava, prošlog mjeseca dogodio se do sada nezapamćen događaj. Sedam katolkinja na tom brodu je zaređeno za svećenike. Svećenice između 40 i 70 godina zaredio je biskup Romulu Braschi, već duže vrijeme u sukobu s Vatikanom koji ovog Argentinca uopće ne priznaje i drži ga osnivačem šizmatične zajednice. Četiri od tih sedam žena su Nijemice, dvije Austrijanke i jedna Amerikanka, a na taj potez su se odlučile iz protesta prema seksističkim kanonskim zakonima katoličke crkve, odnosno zbog povijesne činjenice, koja je svima poznata - da žene ne mogu biti svećenici. Zanimljivo je i kako je jedna od zaređenih bila opatica, a cijeloj ceremoniji svjedočilo je više od 300 osoba.
Vatikan se odlučio na ekskomunikaciju ukoliko se žene ne odluče pokajati za svoj čin. Za to pokajanje dobile su i rok, a to je 22. ovog mjeseca. Njemački kardinal, Joseph Ratziger, koji je u Vatikanu zadužen za slične probleme i koji se nalazi na čelu vatikanske kongregacije za pitanje vjere, rekao je kako je čin ovih žena teški prekršaj božanskog ustroja crkve. Kako žene ne mogu biti svećenice, tako su po Ratzigeru primljeni sakramenti ništavni i bez ikakve vrijednosti. Ratziger je pozvao žene i da zatraže ispriku od vjernika katoličke crkve koje su svojim zaređenjem duboko uvrijedile. Usput je spomenuo i kako su žene odigrale prepoznatljivu ulogu kako u društvenom, tako i u crkvenom životu i da je njihova uloga nezamjenjiva.
Papa Ivan Pavao II već prije je odbacio bilo kakvu raspravu o zaređivanju žena, kada je rekao da je  Isus za svoje apostole izabrao odreda pripadnike muškog spola i da ta praksa takva mora i ostati.