Ako hoće, bez križa

Ivor Car

14. ožujka 2002.

Ako hoće, bez križa

Glasnogovornik Scotland Yarda izvijestio je novinare kako policajci ubuduće neće morati nositi na uniformi tradicionalnu oznaku, na kojoj je kruna St. Edwarda s križem na vrhu. Ovim činom se želi dopustiti policajcima pripadnicima drugih vjera, kao što su islam i hinduizam, nenošenje ovog kršćanskog simbola.
Metropolitan police objavila je u Londonu kako će policajcima koji nisu kršćanske vjere dopustiti nenošenje tradicionalne oznake na uniformi-krunu St. Edwarda s križem na vrhu. Ovakvu odluku donijeli su zbog sve većeg pritiska dijela javnosti, čiji je vrhunac bio prošle godine kada je jedan musliman odlučio napustiti prometnu policiju nakon samo mjesec dana rada, budući da više nije htio nositi oznaku na kojoj se nalazi križ.
Glasnogovornik Scotland Yarda, slavnog policijskog stožera, izjavio je kako ne žele svojim tradicionalnim oznakama isključiti pripadnike drugih vjera i etničke manjine. Donešena odluka predviđa da policijski djelatnik koji ne želi nositi znak s križem, prijavi to nadležnom koji će mu omogućiti nošenje nekog drugog znaka.
Inače u Scotland Yardu razmišljaju o zaposljenju još 7 000 policajaca, što bi povećalo broj londonskih policajaca na 35 000. U tom slučaju u Londonu će biti više od četvrtine svih policajaca u zemlji.