Motivi za razglednicu "Pozdrav iz Tovarnika"

Ladislav Tomičić

20. rujna 2015.

Motivi za razglednicu "Pozdrav iz Tovarnika"

Seriju fotografija pod nazivom "Motivi za razglednicu - Pozdrav iz Tovarnika" snimio sam za vrijeme izvještavanja o izbjegličkoj krizi u Tovarniku, hrvatskom selu nadomak granice sa Srbijom, u koje svakodnevno pristižu ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih zemalja zahvaćenih ratovima i bijedom. Bio je to četvrti dan izbjegličke krize u Hrvatskoj i već smo se polako počeli navikavati na slike nevoljnika, koji u redovima čekaju da ih prebace pred novu granicu koju imaju preći na putu do konačnog odredišta, bogatih zapadnoeuropskih zemalja. Nisam želio tražiti tople ljudske priče, jer toplih priča u Tovarniku nema. Shvatio sam, kao i mnogi, da svjedočim novoj velikoj seobi naroda pa sam poželio zabilježiti njezine tragove. Za uspomenu na ovaj dan uzeo sam maramu što sam je našao u prašini. Tu maramu, naći ćete je na jednoj od fotografija, smatram važnim dijelom povijesti, makar lične povijesti.