BOSANSKI DIVLJI KONJI: Jedinstveni fenomen u ovom dijelu Europe

Hina/Društvo Borova Glava

5. kolovoza 2015.

BOSANSKI DIVLJI KONJI: Jedinstveni fenomen u ovom dijelu Europe

Kako je u livanjskom kraju nakon Drugog svjetskog rata mehanizacija postajala sve prisutnija, tako su konji u poljoprivredi počeli gubiti smisao te su ih se vlasnici rješavali ostavljajući ih da žive u divljini. Danas podno planine Cincar u potpunoj slobodi živi otprilike četiristotinjak potomaka tih konja, što je jedinstveni fenomen u ovom dijelu Europe. O konjima, koji dnevno prelaze po desetke kilometara, brine se Društvo Borova Glava, a ukoliko se vozite predjelom Borova glava, na magistralnoj cesti između Livna i Bugojna, obratite li pozornost na nepregledne pašnjake velike su šanse da ćete ih ugledati kako pasu.