Zagađenje bukom

miro@lupiga.com

14. 03. 2002.

Nastaje kada se uho izloži jačini zvuka koja je uznemirujuća, stresna ili oštećuje uši. Iako je zvuk sastavni dio prirode, jedino u posljednjem stoljeću kada svijet postaje više urban, zvuk postaje u jednu ruku opasan stvarajući industrijsku ili kroničnu buku.
Zvuk se mjeri u jedinicama koje se zovu decibeli. Skala ječine decibela je logaritmična i penje se postepeno, tj. povećanje za otprilike tri decibela čini jačinu zvuka dvostrukim. U divljini, prosječna jačina buke je ok 35 decibela, govor je jačine 65-70 decibela dok teški promet proizvodi 90 decibela. Oko 140 decibela postaje bolno za uho, ali gluhoća ili neke posljedice za uho se mogu desiti i na manjim veličinama decibela.
Najveća zagađenost bukom dolazi od tehničkih uređaja, posebno automobila, kamiona i aviona. Nakon njih slijede građevinski uređaji, kao i mašine u tvornicama koje mogu biti opasno glasne. Naravno ne smijemo zaboraviti ni preglasnu glazbu (jedan moj profesor je rekao da bi odrezao ruke onom tko je izmislio slušalice za walkman, naravno samo zbog njihove opasnosti za uho), koja na koncertima ili slušalicama može predstavljati potencijalnu opasnost za vaše uho. Čak i valovi mora i oceana proizvode buku, pa i tankeri i brodovi koji plove po njima, a njihov broj je u stalnom porastu.
posljedice buke na čovijeka
Najćešći zdravstveni problem koji buka proizvodi je naravno gubljenje sluha ili gluhoća. Uho se sastoji od jedinstvenog mehanizma unutar sebe koje se zove bubnjić, kojem je svrha da pretvara frekvencije koje čuje izvana u za mozak prepoznatljive oblike. Šteta koju nanesemo uhu ili njegovim djelovima može biti kratkotrajna (rock - koncert), no stalnim ponavljanjem istog (turneja) šteta postaje trajna. Isto tako doktori savjetuju da ne stavljate uho kraj npr. puške koja ispaljuje metak, jer to može prouzročiti trenutni gubitak sluha. Da bi vas zaplašili i natjerali da razmislite, za kraj ćemo vam samo reći podatak da 10 miljuna amerikanaca pati od gluhoće uzrokovane izloženosti jakoj buci, a još 20 miljuna je na putu da postane neosjetljivo na predivne zvukove prirode.